سیاسی، ديدگاه، ...

چرا پروسه وحدت سه جریان برای اتحاد بزرگ چپ ناچارا به بن بست رسید

ديدگاه مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف و از طرف دیگر پیش کشیدن اصلاحات سیاسی نه سرنگونی ، موضوع مناعضات این جریانات بوده است . گزارشات ماحصل بحث و جدل های این جریانات [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

بهاران خجسته باد

در سرمای زمستان دی ماه جنبش سراسری مردم در اعتراض به بحران اقتصادی و دزدی و فساد حکومتیان گرمابخش جان مردمان ایران زمین شد. حرکت اعتراضی «دختران خیابان انقلاب» تداوم مبارزات زنان آزادیخواه بود برای [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

ترورهای هفته اخير در اقليم کردستان عيله احزاب کرد ايرانی را محکوم می کنيم

ترور فعالين سياسی و همه کنشگران در عرصه‌های گوناگون، همواره يکی از اهرم‌های رژيم کشتار و وحشت برای ايجاد ترس و رعب در ميان مردم است غافل از اين که مردم و جنبش وسيع آنان، [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

از اعتصاب متحدانه کارگران دلیر شرکت فولاد خوزستان حمایت کنیم

تلاش بی امان این زحمتکشان برای دادخواهی و گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق خود هیچ گوش شنوایی در میان صاحبان و مدیران شرکت ومسئولین منطقه و مرکزنیافته است. نه حضور در نماز جمعه و نه تجمع در [ادامه]