-

اذعان سيا بر غیردمکراتیک بودن کودتای ٢٨ مرداد

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، همزمان با انتشار جزئیات جدیدی در مورد یکی از مشهورترین عملیات این سازمان، خارج کردن شش کارمند دیپلماتیک آمریکا که از سفارت تسخیر‌شده آن کشور در تهران گریخته بودند، برای [ادامه]

-

٢٨ مرداد ٥٨، فرمان قتل عام مردم کردستان: جنبش خلق کرد همچنان زنده و پايدار است

٤٤ سال بعد اما جمهوری اسلامی در حال سقوط است و جنبش حق طلبانه کردستان با پایداری می رود تا در پیوند با تمامی جنبشهای ملیتهای دیگر و همه جنبشهای اجتماعی سراسری، بساط سیاه این [ادامه]

-

٢٨ مرداد ٥٨، فرمان قتل عام مردم کردستان: جنبش خلق کرد همچنان زنده و پايدار است

٢٨ مرداد هر سال يادآور “فتوا”ی جهاد خمینی علیه مردم کردستان است که به بهانه واهی “جنگ با کفار” به همه نیروهای نظامی دستور داد تا به کردستان یورش ببرند. آنها با سبعانه ترین شیوه‌ها [ادامه]

اعلامیە های مشترک

بیانیه سە ائتلاف سیاسی به مناسبت ۴۱مین سالگرد فتوای جهاد خمینی علیه مردم کردستان

فتوای خمینی علیه مردم کردستان در عمل راه‌ حل سیاسی برای مطالبات هویتی مردمان ایران را مسدود کرد و تداوم سیاست سرکوب و اعمال خشونت در مقابل خواسته‌ها و مطالبات آنان نشان داد که تنها [ادامه]