محیط زیست

معاهده جهانی علیه آلودگی پلاستیکی، يک “تصمیم تاریخی” ؟

سازمان ملل روز چهارشنبه مذاکراتی را برای یک معاهده جهانی علیه آلودگی پلاستیکی آغاز کرد. تصمیمی “تاریخی” برای مبارزه با بلایایی که محیط زیست را تهدید می کند و به فروپاشی تنوع زیستی کمک می [ادامه]