مطالب و اخبار گوناگون

یدی بلدی : وریا غفوری فرزند محبوب مردم

برگرفته از : سايت عصرنو تختی می‌گفت هروقت از جاده ری عبور می‌کنم با دیدن آلونک‌ها وفقر وفلاکت از قهرمان بودن خودم شرمنده می‌شوم امیداست این جمله تختی را کشتی گیران به‌خاطر بسپارند. عمر قهرمانی [ادامه]