اقتصادی، اجتماعی

خودکشی یک معلم، خودسوزی يک دست‌فروش

مصطفی رنجبران، دبیر زیست شهرستان میناب، به دلیل عدم تحمل فشارهای اقتصادی جان خود را گرفت. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان کشور با انتشار پستی خبر از خودکشی مصطفی رنجبران دبیر زیست شهرستان میناب [ادامه]