زنان

زندان قرچک : اعتراض به شرایط “غیرانسانی و آزارگونه”

گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای شرایط نگه‌داری زنان زندانی در زندان قرچک را غیرانسانی و ناگوار خواندند. در این بیانیه از نهادهای حقوق بشری خواسته شده برای رسیدگی به این مسئله “واکنشی درخور و فوری” [ادامه]