-

چهار نفر در تظاهرات علیه حکومت نظامی در سودان کشته شدند

با وجود قطعی اینترنت و تدابیر امنیتی شدید، جمعیت بزرگی از معترضان در اعتراض به کودتاچیان که از هشت ماه پیش تاکنون قدرت را به دست گرفته‌اند، در خیابان‌های خارطوم و ام‌درمان راهپیمایی کردند. در [ادامه]