-

گفتگو در کلاب هاوس: زنان، پيشاهنگ جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی

زنان، پيشاهنگ جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی جمعه ٢٤ شهریور ١٥ سپتامبرساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران – ۱۹ به وقت اروپای مرکزی مجریان : نسترن بزازی ، پوریا نایب مهمانان : فرزانه عظيمی، هنگامه هويدا، سيمين صبری، [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

مقوله جنگ و زنان، هیچ دانش عینی بیطرف وجود ندارد

مارتا اریکسون باز استاد دانشکده مطالعات جهانی در دانشگاه گوتنبرگ : مقوله جنگ و زنان , هیچ دانش عینی بیطرف وجود ندارد ترجمه : دکتر سیمین صبری خانم مارتا اریکسون باز که استاد دانشگاه گوتنبرگ [ادامه]

زنان

بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران – ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان، 26 نوامبر 2021 با همراهی خانمها : دکتر ژاله تبريزی، طاهره صادقی، دکتر سيمين صبری – گرداننده : ايراندحت انصاری لينک [ادامه]