اعلاميه و بيانيه های سازمانی

تلاش و مبارزه تا واپسين دم زندگی، ويژگی زنده ياد صارم الدین صادق وزيری

پس از انقلاب ضدسلطنتی، تلاش آقای صارم صادق وزيری که عضو کانون وکلای دادگستری بود، برای به ثمر رسيدن مذاکرات ميان رژيم تازه به قدرت رسيده و نمايندگان جنبش ملی – دمکراتيک در کردستان فراموش [ادامه]