-

ادامه اعتراض معلمان در ایران : بازداشت دست‌کم ۷ آموزگار و فعال صنفی

در سومین روز از آغاز حرکت‌های اعتراضی معلمان در ایران و پس از دور روز تحصن، روز دوشنبه (۱۱ بهمن)، ده‌ها شهر ایران شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی آموزگاران  و سردادن شعارهای اعتراضی از سوی آنان [ادامه]