اقتصادی، اجتماعی

قطع برق در تابستان : «باید ده هزار مگاوات صرفه‌جویی شود»

برای جلوگیری از قطع برق در تابستان «باید ده هزار مگاوات صرفه‌جویی شود» یکی از مدیران شرکت توانیر می‌گوید برای عبور از بحران خاموشی و جلوگیری از قطع برق در ماه‌های گرم سال جاری، به [ادامه]