درخواست شورای انقلابی دادخواهان از سازمان منع سلاح های شیمیایی

ما از شما می‌خواهیم که موضوع مسموم شدن دختران دانش آموز در مدارس ایران را که نقض فاحش قوانین بین المللی، حقوق بشری و قوانین سازمان شما است را در نشست آتی شورای اجرایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی بررسی کنید. رژیم جمهوری اسلامی باید برای چنین جنایاتی مجازات بشود

درخواست شورای انقلابی دادخواهان از سازمان منع سلاح های شیمیایی

پس از گذشت بیش از سه‌ ماه از شروع فاجعه مسموم‌کردن دختران دانش‌آموز و گسترش این جنایت در دستکم ۲۵ استان کشور، هنوز هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی در ایران هیچ توضیح دقیقی درباره این موضوع ارائه نکرده اند. نه از عاملان و آمران این حملات به دختران دانش‌آموز نشانی هست و نه هیچ گزارش رسمی و علمی از نوع و دلیل مسمومیت دانش‌آموزان ارائه شده است. از سوی دیگر فشارهای امنیتی بر خانواده‌های دانش‌آموزان شدت گرفته و اجازه نشر هیچ اطلاعاتی درباره ابعاد و جزئیات این فاجعه انسانی به کادر درمانی بیمارستان‌ها داده نشده است.

چندی پیش بیست نفر از وکلای ایرانی در داخل و خارج از کشور، نامه ای در مورد این جنایت سازمان یافته تنظیم و به سازمانهای بین المللی یونسکو، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی ارسال کرده اند. 

ما به عنوان جمعی از دادخواهان سالها جنایات این رژیم، که در شورایی تحت عنوان شورای انقلابی دادخواهان گرد هم آمده ایم، ضمن تایید و حمایت کامل از آن نامه و درخواستهای مندرج در آن ، به سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام مینماییم :

۱- این حملات شیمیایی سریالی به مدارس دخترانه که از ۹ آذر ۱۴۰۱ شروع شده، تاکنون به بیش از ۱۲ استان در ایران و ده ها مدرسه سرایت کرده و تقریبا هیچ کدام از مدارس دخترانه در جغرافیای ایران، مصون از این حملات نیست؛

۲- حکومت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ‌گونه پیشگیری یا اقدام موثری در توقف یا کشف حقیقت نکرده است، بلکه با اظهارات متناقض و فرافکنی و همچنین سرکوب خانواده‌های معترض، عملا به این فرضیه که خود در این جنایات سریالی نقش دارد و یا دست‌کم از آن سود می‌برد، دامن زده است؛

۳-حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر عدم اجازه سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و تاکید بر عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، نشان داده است که از عضویت در نهادهای بین‌المللی، فقط منافع سیاسی خود را دنبال می کند و در مقابل، احترامی برای مصوبات و تصمیمات آن نهادها قائل نیست.

ما از شما می‌خواهیم که موضوع مسموم شدن دختران دانش آموز در مدارس ایران را که نقض فاحش قوانین بین المللی، حقوق بشری و قوانین سازمان شما است را در نشست آتی شورای اجرایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی بررسی کنید. رژیم جمهوری اسلامی باید برای چنین جنایاتی مجازات بشود.

شورای انقلابی دادخواهان

شنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۳