اعلاميه و بيانيه های سازمانی

رکورد تازه ای از اعدامها در ایران توسط رژیم اسلامی

حکومتی که از آغاز برپائی‌اش در بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جان هزاران را تا کنون گرفته است برای خاموش کردن شعله‌های خشم توده‌های گرسنه و تهیدست که جان به لبشان رسیده است، ضمن  توسل به نیرنگ و [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

محکومیت سنگین زندان برای نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم

باید که همه آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر، صدای اعتراض خود را نسبت به احکام ظالمانه بیدادگاههای حکومت اسلامی بلند کرده و از حقوق و آزادی شهروندی دفاع کنند.این حکم سنگین لکه ننگ [ادامه]