رکورد تازه ای از اعدامها در ایران توسط رژیم اسلامی

حکومتی که از آغاز برپائی‌اش در بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جان هزاران را تا کنون گرفته است برای خاموش کردن شعله‌های خشم توده‌های گرسنه و تهیدست که جان به لبشان رسیده است، ضمن  توسل به نیرنگ و خُدعه ،  همچنان میدان‌های تیرباران و تیرکهای اعدام را پُر رونق نگه داشته است.

اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :

رکورد تازه ای از اعدامها در ایران توسط رژیم اسلامی

آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از آنست که در طی سال 2015 میلادی 1054 مورد اعدام در ایران صورت گرفته که بالاترین میزانِ اعدام در دو دهه گذشته محسوب می شود. بر طبق این گزارش اعدامها از سال ۲۰۰۵ تا کنون در ايران به نحو چشم گیری  افزايش يافته‌اند و در دوسال اخیر به اوج خود رسیده است.

  این آمار و ارقام که از سوی دستگاههای زیربط حکومت اسلامی منتشر شده و مورد تأیید سران رژیم استتنها نوک کوه یخی است که از اُقیانوس شقاوت و بیرحمیِ حکومت اسلامی بیرون زده و بچشم می‌آید .بی تردید آمار اعدامهای مخفیانه از زندانیان سیاسی و اقلیت های  قومی و مذهبی بسیار بیش از آمار و ارقام رسمی و اعلام شده است .

حکومت شریعتمداران و همدستان بازاری و  سرمایه‌داران تازه بدوران رسیده که بر خوان یغما نشسته اند، با اعدامهای فردی و دسته جمعی در صدد ایجاد فضای رُعب و وحشت است  و  قصد دارد با تکیه به این حربه جامعه ملتهب و بجان آمده بویژه جوانان را بترساند و در وحشتی دائمی نگه دارد .

مرتجعین حاکم بر سرنوشت مردم جامعه ما با توسل به قوانین غیر انسانی و قرون وسطائی خود  علیه حقوق و آزادی‌های ابتدائی مردم،  بیش از همه  نسل جوان را هدف گرفته‌اند  ، نسلی که در فضای خفقان تحمیلی رژیم تربیت شده ولی در هر فرصتی ، و به اشکال گوناگون بیزاری و نفرت خود را از آن آشکار می‌سازد.  حکومتی که در راه ایجاد تشکل‌های اجتماعی و مدنی ، صنفی و اتحادیه‌های  کارگری هزاران مانع ایجاد کرده و فعالان این راه را اذیت و آزار کرده و به زندان‌های طولانی محکوم می‌کند. رژیمی که آزادی‌های اولیه فردی و اجتماعی همچون آزادی  اندیشه و بیان را پایمال کرده و با اعمال زور و ایجاد تضییقات و با توسل بقوه قهریه از نوع مأموران نهی از منکر از پیش پا افتاده‌ترین حقوق زنان که همانا آزادی حق انتخاب پوشش است جلومی‌گیرد .رژیم واپسگرای حاکم علیه هنرمندان ، شاعران و نویسندگان و فرهیختگان جامعه با تحمیل سانسور و ایجاد محدودیت های ممیزی از اشاعه فرهنگ و هنر پیشرو جلوگیری می‌کند.

حکومتِی که کارگزارانش از صندوق ذخیره بازنشستگان فرهنگی هشت هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند و قاضی القضاتش هزار میلیارد تومان از دارائی‌های مردم را بسرقت می‌برد و شهردارش دویست بیست میلیارد تومان غارت می‌کند، برای سر پوش گذاردن بر خلافکاری‌های خودشان، حربه حبس، شکنجه و اعدام را برای خاموش کردن صدای اعتراضات به کار می‌گیرد.

حکومتی که از آغاز برپائی‌اش در بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جان هزاران را تا کنون گرفته است برای خاموش کردن شعله‌های خشم توده‌های گرسنه و تهیدست که جان به لبشان رسیده است، ضمن  توسل به نیرنگ و خُدعه ،  همچنان میدان‌های تیرباران و تیرکهای اعدام را پُر رونق نگه داشته است.

ما احکام ضد بشری دستگاه قضائی اسلامی و اعدام‌های  فله‌ای را  محکوم کرده و از همه جریانات سیاسی و آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر می‌خواهیم که صدای اعتراض خود را نسبت به احکام ظالمانه اعدام‌های حکومت اسلامی بلند کنند. احکام اعدام‌های قرون وسطائی برای ابد ، درتاریخ کارنامه سیاه بیدادگاه های جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

پنج‌شنبه  ۶ آبان ۱٣۹۵ – ٢٧ اکتبر ٢٠١٦