قلب سرخ صالح احمدیان از تپش باز ایستاد

در دوره نوجوانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌ مجبور به ترک محل زیست خود شد و پس از مدتی به پاکستان گریخت. در  پاکستان از فعالین جنبش پناهندگی و از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود

قلب سرخ صالح احمدیان از تپش باز ایستاد

بار دیگر رفیقی از میان ما رفت و قلب سرخ صالح احمدیان از کادرهای هسته اقلیت از تپش بازایستاد.  او پس از چند سال نبرد با سرطان  روز جمعه ١١ مارس ٢٠٢٣  در نروژ درگذشت.

صالح احمدیان تیر ماه ١٣٦٢ در خانواده‌ای فقیر در منطقه کهکیلویه بدنیا آمد. فعالیت‌های سیاسی‌اش را با سازمان دانش‌آموزان پیشگام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آغاز کرد و بعد از انشعاب بزرگ به صفوف اقلیت پیوست. در دوره نوجوانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌ مجبور به ترک محل زیست خود شد و پس از مدتی به پاکستان گریخت. در  پاکستان از فعالین جنبش پناهندگی و از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود. در پی گسست‌های درونی سازمان  در خردادسال  ١٣٦٦ به هسته اقلیت پیوست.

رفیق صالح پس از انتقال به نروژ سالها فعال  کمونیست در محافل و مراکز سیاسی شهر اسلو بود. در همین شهر پس از تحصیل دررشته دندانپزشکی، تا هنگام بیماری، دندانپزشک بیمارستان دولتی در اسلو بود. او رفیقی سرزنده  و خوش‌رو بود و  شوخی‌ها و چهره خندان‌اش را همواره بیاد خواهیم داشت.  

 رفیق صالح  تا آخرین لحظه‌های زندگی و با وجود بیماری جانکاه به فعالیت کمونیستی ادامه داد و از نمایندگان هسته اقلیت در شورای همکاری نیروی‌های چپ و کمونیست بود. انسانی متعهد  به آرمان‌های کمونیستی و جنبش آنقلابی کارگران و زحمتکشان و علیه سلطه، ستم و استثمار. از دست رفتن رفیق صالح برای جمع کوچک ما ضایعه‌ای بزرگ است. یادش گرامی و آرمان‌اش پر رهرو باد.

مراسم یادمان رفیق بعدا به اطلاع خواهد رسید.

هسته اقلیت

زنده باد آزادی/ زنده باد سوسیالیسم

١٤ مارس ٢٠٢٣


تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درگذشت اين رفيق را به خانواده، بستگان، ياران و همرزمان او تسليت می گويد.