مسئوليت حکم مي کند که به فضاي متشنج کنوني پايان داده شود

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

نامه سرگشاده به رفقاي کوموله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران ‏

رفقاي گرامي ‏
اين روزها اخبار نگران کننده‌اي در مورد وضعيت دروني سازمان شما، سازمان دوست و همراه ما منتشر شده است. ‏از قرار معلوم کنگره اخيرشما، از طرف بخشي از کادرها و از جمله اقليت کميته مرکزي تحريم شده است و علاوه بر ‏آن، در اردوگاه‌هايتان در منطقه، بر بستر اختلافات در چگونگي برگزاري اين کنگره، تشنج بين نيروها به حدي رسيده ‏است که به مداخله نيروي ثالث نيز کشيده شده است.‏
ما از اين که اختلافات دروني کومه‌له بدين مرحله رسيده است، عميقا متاسفيم و اميدواريم که رفقاي مسئول از هر دو ‏طرف، از ادامه تشنجات جدا جلوگيري نموده، با آرامش و خويشتنداري، هر گونه امکان وقوع درگيري بين نيروهاي ‏کومه‌له را از ميان بردارند.‏

رفقا ‏
داشتن اختلاف در هر سازماني، و وجود سليقه‌هاي مختلف، يک امر طبيعي است. آن چه که مهم است، ايجاد مکانيزم ها ‏وروش هاي دمکراتيک براي کارمشترک با وجود اختلافات و حتي سليقه‌هاي متفاوت در همه عرصه‌هاست. مهم نهادينه ‏کردن مکانيسم‌هاي دموکراتيک براي برخورد با امر اختلاف و مديريت آن است و اگر اختلافات در بين مسئولين کومه‌له ‏به اين جا رسيده است که نيروهاي آن‌ها در برابر هم صف آرائي کنند، اين امر قبل از همه بيانگر نقصان در روش کار ‏و بي توجهي به نيازها و هنجارهاي دمکراتيک در برخورد به اختلافات دروني اين سازمان است.‏
ما از همان هنگام که اخبار اختلافات داخلي شما اين جا و آن جا منتشرشد و به بيرون درز کرد، اميدوار بوديم که شما، ‏با توجه به تجاربتان، راه حلي بهتر از ديگران در اين زمينه پيدا کنيد. از اين رو نيز، خرداد ماه گذشته و به دنبال درج ‏مطالب و و اظهار نظرهائي در اين عرصه که نشاندهنده وجود فضائي رو به تشنج بود، ما نگراني خود را با رفقاي ‏کميته مرکزي کومه‌له در ميان نهاديم. اکنون با گذشت زمان و حاد شدن تشتت و تشنج در صفوف رفقاي کو مه‌له نگراني ‏ما عميق‌تر از پيش شده است. ما بار ديگر تکرار مي‌کنيم‎ ‎‏ که :« تنها تاکيد بر دمکراسي درون سازماني و ايجاد بيشترين ‏فضا و امکانات براي طرح و بحث روي راه حل‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت در عرصه‌هاي مورد مشاجره است که ‏‎ ‎مي‌تواند ‏جلو شکاف در تشکيلات را بگيرد و فضاي همبستگي و همدلي را در عين داشتن اختلاف، جايگزين تلاش براي حذف ‏يکديگر نمايد. رفقائي که از سابقه اي بيشتر و از موقعيتي مهم تر و گاه تعيين کننده در تشکيلات برخوردارند، مسئوليت ‏بيشتري در پاسداري و ايجاد چنين شرائطي دارند.‏
همه ما در زندگي سياسي مان، دوران هاي سخت و گاه تلخ اختلافات و بحران‌هاي داخلي را تجربه کرده‌ايم و کم نبوده‌اند ‏مقاطعي که نتوانسته ايم، از شکاف‌هاي نالازم و انفعال‌زا در درون نيروهاي‌مان در چنين مقاطعي جلوگيري نمائيم. ‏انتظار ما آن است که شما دوستان بسياز عزيز ما، در اين شرائط حساس بهترين راه حل را براي مشکلاتي که ‏گوشه‌هائي از آن، اين جا و آن جا منتشر شده است، پيدا کنيد.»‏

رفقاي گرامي ‏
طي چند روز گذشته ما اخباري را شنيده‌ايم که بيشتر نگرانمان کرده است. شکاف در صفوف سازمان شما عميق تر شده ‏است. اختلافات تا آستانه يک درگيري در اردوگاه‌هائي که در آن‌ها همه به سلاح دسترسي دارند، پيش رفته است، ترس ‏از وقوع فاجعه استفاده از اين سلاح‌ها در فضاي متشنج، ما را وادار به انتشار اين نامه سرگشاده نموده است. ‏
ما صميمانه از شما مي‌خواهيم که قبل از همه، بدون هر گونه تعللي مسئولين هر دو طرف، تلاش براي برون رفت از ‏اين وضعيت را آغاز نمايند. رسما آغاز مذاکرات براي پيدا کردن راه حل بر اختلافات درون کومه‌له و عادي سازي ‏مناسبات در ميان نيروهاي آن را اعلام نمايند، حقوق همه اعضا در استفاده از امکانات موجود کومه‌له را تضمين نمايند.‏
ما بارديگر، خواستار تلاش رفقاي مسئول کومه‌له براي پيدا کردن راه حلي بر بحران کنوني کومه‌له و حفظ يکپارچگي ‏آن در عين اختلاف، بر اساس اشتراکات‌شان، که کم نيستند، هستيم و آمادگي خود را براي هر گونه همفکري و همکاري ‏در غلبه بر وضعيت کنوني اعلام مي داريم.‏
خواست قلبي ما حفظ يکپارچگي و اتحاد سازمان شما است.‏

‏۹ شهريور ماه ۱۳۸۶ ‏
‏۳۱ اوت ۲۰۰۷‏