همکاري با ديگر نيروهاي دمکرات و چپ جمهوريخواه جزو اصول کار ماست

روابط عمومي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

همکاري با ديگر نيروهاي دمکرات و چپ جمهوريخواه
جزو اصول کار ماست
سازمان ما همواره از همکاري بين نيروهاي جمهوريخواه استقبال کرده است

اخيرا از طرف «گروه ارتباطات شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک» اطلاعيه اي منتشر شده است که در آن به تصميم اين گروه بر آغاز «گفت و گو هاي نزديک و مستقيم .. با ديگر جمهوريخواهان» اشاره شده و به همين منظور هم اعلام شده است که دوستان در پي آن هستند که با ارسال «نامه» به تعدادي از نيروهائي که نام برده اند، از جمله سازمان ما «رسما گفتگوهاي سازمان يافته تري براي همکاري هاي فشرده را آغاز» کنند. هر چند چنين نامه اي هنوز به دست ما نرسيده است، اما طرح اين مساله از سوي دوستان در سطح جنبش، تصريح سياست ما در اين زمينه را الزامي مي سازد.

۱ – همانطور که دوستان «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک» اطلاع دارند، سازمان ما جزو اولين نيروهائي بوده است که طي مصوبه اي در کنگره ششم خود اعلام کرده است که «ما اهداف سياسي و فكري» جمهوريخواهان دمکرت و لائيک را «با پلاتفرم همكاري هاي ائتلافي خود همسو مي دانيم. براي موفقيت اين تلاش مي كوشيم و مذاكره و گفتگوي فعال در جهت يافتن ساختار و ظرف مناسب همكاري را پي مي گيريم.» در طول اين مدت نيز، سازمان ما از هيچ گونه همکاري و تشريک مساعي با دوستان در جهت اهداف مشترک کوتاهي ننموده است.

۲ – ما رسما اعلام کرده ايم که «سازمان ما براي شكل گيري يك آلترناتيو دمكراتيك و لائيك در برابر جمهوري اسلامي مبارزه مي كند. جمهوري اي كه در آن آزادي هاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير بيانيه ها و ميثاق هاي بين المللي با روشني بيان شود. در اين جمهوري كه قدرتش را از راي آزاد و برابر شهروندان كسب مي كند، جدايي كامل دين و هر نوع ايدئولوژي از دولت و برابري حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و ارتقاي سطح زندگي كارگران و مزد و حقوق بگيران و رعايت حقوق دمكراتيك مليت هاي ساكن ايران از پرنسيب هاي خدشه ناپذير است. در سياست خارجي، اين جمهوري بر اساس احترام به حقوق ساير ملل و رعايت قواعد و قوانين بين المللي، خواهان گسترده ترين رابطه با دول ديگر است.»
ما تاکيد داريم که «شكل گيري اين آلترناتيو به جاي جمهوري اسلامي، نيازمند اتحاد وسيعي است از نيروهاي دمكرات و آزاديخواه اعم از احزاب و سازمانهاي سياسي، محافل و شخصيت ها و فعالين غيرمتشكل. سازمان ما مي كوشد كه به سهم خود در شكل گيري چنين اتحادي نقش موثري ايفا نمايد.»
ما در اين راستا از هر گونه همکاري استقبال مي کنيم.

۳- بخش مهمي از نيروهائي که دوستان جهت ديالوگ و همکاري از آن ها نام برده اند همچون سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، شوراي موقت سوسياليست ها، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان زحمتکشان انقلابي کردستان ايران (کومه له) از جمله نيروهائي هستند که مدت هاست سازمان ما با آن ها ديالوگ و همکاري هاي نزديک و مستمر دارد. تلاش براي گسترش دامنه اين همکاري ها به نيروهاي ديگر از جمله نيروهاي مورد نظر دوستان، مي تواند تاثير اين قبيل همکاري ها را بمراتب دامنه دار تر سازد.

در خاتمه ما اقدام «گروه ارتباطات» دوستان «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک» براي گفت و گو هاي نزديک و مستقيم براي همکاري با ديگر نيروهاي سياسي را تحولي مثبت ارزيابي مي کنيم و از حضور دوستان در اتحاد عمل هاي چند جانبه با ديگر نيروهاي سياسي استقبال مي کنيم.

روابط عمومي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۶
۱۶ مه ۲۰۰۷