قطعنامه درباره ائتلاف ها، همکاري ها و وحدت چپ

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سياست ائتلافي و اهداف ما:

سازمان ما، براي استقرار نظامي دمکراتيک و لائيک در شکل جمهوري به جاي جمهوري اسلامي مبارزه مي‌کند؛ نظامي که احترام به راي و اراده همه شهروندان، فارغ از مذهب، جنسيت و مليت از اصول اوليه آن است؛ رئوس سياست‌هاي ائتلافي سازمان که اتحادها، همکاري‌ها و اقدامات مشترک ما در راستاي آن شکل مي‌گيرد، عبارتند از:

۱ – پايان دادن به تلفيق دين و دولت، لغو تابعيت قوانين کشور از مذهب و شريعت
۲ – به رسميت شناختن حقوق و آزادي‌هاي فردي، حق پوشش، حق انتخاب راه و روش زندگي، آزادي عقيده و بيان
۳ – برابرحقوقي زنان و مردان در همه عرصه‌ها، لغو کليه قوانين تبعيض‌آلود
۴ – تامين حق تشکل، حق اعتصاب و اعتراض، ارتقاء سطح زندگي كارگران و مزد و حقوق بگيران
۵ – تامين حقوق دمكراتيك مليت‌هاي ساكن ايران در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، دفاع از اتحاد داوطلبانه اين مليت‌ها در چهارچوب کشور ايران، استقرار برابر حقوقي همه مليت‌ها و اقوام ايراني اعم از فارس، آذري، کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و … که آحاد ملت ايران را تشکيل مي‌دهند؛
۶- سپردن اداره امور به دست منتخبين مردم در سراسر کشور ، انتخاب شکل مناسب براي عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزي، از جمله فدراليسم به عنوان يک شکل مناسب و شناخته شده در سطح بين‌المللي
۷ – پايبندي به قواعد و قوانين بين‌المللي، تنظيم رابطه با دول ديگر بر اساس منافع متقابل،
۸ – مخالفت با تهديدات و مداخلات نظامي و آلترناتيو سازي براي جمهوري اسلامي، در عين استقبال از فشارهاي سياسي براي رعايت حقوق بشر در ايران

همکاري‌ها و وحدت چپ:

۱- اتحاد و همکاري نيروهاي چپ براي استقرار جامعه‌اي آزاد و عادلانه يک ضرورت است. ما مبارزه متحدانه چپ را در خدمت آزادي، دموکرسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم مي‌دانيم. ما تقويت همسوئي‌ها و همگرائي‌ها در بين نيروهاي چپ را، اعم از متشکل و منفرد گامي در جهت پيشبرد اهداف تاريخي جنبش چپ ايران و فراروياندن آن به نيروئي تاثير گذار در تحولات سياسي مي‌دانيم.
ما آمادگي خود را براي همکاري در هر سطحي، از گفتگو و ديالوگ تا فعاليت‌هاي مشترک در زمينه مسائل مربوط به جنبش کارگري، زنان، جنبش‌هاي اجتماعي ديگر، هم چنين در عرصه مسائل نظري، تبليغاتي و انتشاراتي با ديگر نيروهاي چپ اعلام مي‌کنيم.
ما همکاري و همگرائي نيروهاي چپ را گامي در جهت تقويت جنبش‌هاي اجتماعي جاري در ايران و به ويژه جنبش کارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران و ضرورت عاجل گسترش پيوندهاي ارگانيک با آن مي‌دانيم.

۲ – وحدت تشکيلاتي بين جريانات و نيروهاي چپ، هر آن جا که از نقطه نظر برنامه و سياست امکان‌پذير است، اقدامي ضروري، گامي در راستاي تلاش براي ايجاد يک ثقل قدرتمند چپ و در جهت غلبه بر تشتت و پراکندگي در صفوف آن است؛ ما معتقديم که وحدت چپ بايد به عنوان يک پروژه بزرگ همگاني پيگيري شده و هر گامي در اين جهت، در عمل به مثابه حلقه‌اي از يک زنجيره اقدامات به هم پيوسته در صفوف گسترده نيروي مدافع آزادي و عدالت اجتماعي محسوب شود. تلاش براي وحدت بين سازمان‌ها، محافل و فعالين چپ که از نقطه نظر برنامه، سياست و روش‌هاي کار نزديکي دارند، گامي است در راستاي گشودن راهي که ادامه آن مي‌تواند به يک چپ متحد، قدرتمند و غير قابل حذف از معادلات سياسي ايران منجر شود.
ما براي تحقق پروژه وحدت چپ از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم کرد و معتقديم تنها با عبور از مشکلات فراراه وحدت‌هاي برنامه‌اي و ممکن هست که مي توان بن بست هاي ناشي از جدائي‌ها و پراکندگي‌ها در چپ ايران را پشت سر گذاشت و راه برون رفت از آن را هموار ساخت.
کنگره تلاش‌هاي جاري سازمان در زمينه وحدت را تائيد و پيگيري آن را مورد تاکيد قرار مي‌دهد.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
تيرماه 1387 برابر با ژوئيه 2008