چهل و پنجمین سال انقلاب بهمن : مردم ایران، مرگ را نفس می‌کشند

ديدگاه

باید با صراحت و محکمی هرچه پرتوان‌تر به همگان توضیح داد که یک انقلاب مردمی و توده‌ای، چگونه با اقدام مسلحانه و با تهاجم به ماشین دولت بورژوازی و حتی با شعار سراسری و همه‌گیر آحاد جامعه: «زیر بار ستم نمی‌کینم زندگی، جان فدا می‌کنیم درره آزادگی» این‌گونه به رژیم بردگی، قرون وسطایی، عصر شترچرانی، شلاق و سنگسار، حجاب اجباری و به نوعی بندگی مطلق انسان در برابرنمایندگان خدا و حکومت صاحب زمان در روی زمین انجامید، از بد عهدی ما نبود، بلکه از ماهیت نظامی بود که توده‌ی برآمده از انقلاب براو باور داشت؛ باوری که در دل چند دهه حاکمیت سیاه اسلامی، امروز فرو ریخته است، باید پذیرفت که این ناهمسانی آشکار و پیامد ناگزیر آن در زهدان انقلاب ایران شکل گرفت.

چهل و پنجمین سال انقلاب بهمن ۱۳۵۷

جامعه‌ را به سمتی کشاندند که
«مردم ایران، مرگ را نفس می‌کشند»!

امیرجواهری لنگرودی

andishe.gbg@hotmail.com

نسخه‌ی کامل پی‌دی‌اف :