قطعنامه و کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر معلمان و فعالان اتحادیه ای در ایران

آموزش بین الملل، فدراسیون جهانی تشکلات معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در ۱۷۸ کشور و منطقه، از جمله ایران،کارزار جدیدی در حمایت از معلمان ایران و برای آزادی معلمان زندانی و بطور مشخص اسماعیل عبدی که با حبس طولانی مدت روبروست، اعلام نموده است. ترجمه بیانیه و قطعنامه آموزش بین الملل را در زیر می خوانید.

ایران: اتحادیه های بخش آموزش در جهان، نگران دستگیری فعالین اتحادیه ای در این کشور و خواهان آزادی آنان هستند.

آموزش بین الملل EI ) (به عنوان یک نهاد متعهد به حقوق اتحادیه ای و انسانی، خواهان آزادی اسماعیل عبدی و دیگر فعالین اتحادیه ای در ایران است. ما بویژه نگران وضع سلامتی اسماعیل عبدی در نتیجه تحمل حبس طولانی و در شرایط وخیم هستیم .

هیات اجرایی آموزش بین الملل طی جلسه خود در دوم دسامبر امسال قطعنامه ای را به تصویب رساند که خواهان احترام به ” حقوق معلمان و کارگران عرصه آموزش برای سازماندهی و آزادی تشکل و آزادی بیان، شامل حق تجمع مسالمت آمیز بدون ترس از دخالت نهادی های حکومتی” است.
هیات اجرایی، همچنین از تشکل های عضو این نهاد در خواست کرد که هم صدا با آموزش بین الملل، آزادی فوری اسماعیل عبدی و دیگر رهبران زندانی را درخواست نمایند و همراه با این نهاد برای تضمین سلامتی و بهبود وضعیت اعضای خانواده این زندانیان تلاش کنند.

سالهاست که آموزش بین الملل، پیگیر وضعیت دشوار فعالین اتحادیه ای و معلمان در ایران بوده و نقش برجسته ای در کمپین ها برای آزادی معلمان زندانی و دیگرانی که بطور مسلمت آمیز بر حق خود پای فشرده اند، ایفا کرده است.

متن قطعنامه هیات اجرایی آموزش بین الملل

قطعنامه هیات اجرایی خواهان آزادی اسماعیل عبدی و دیگر رهبران بازداشت شده در ایران است.
هیات اجرایی آموزش بین الملل در نشست خود در تاریخ اول دسامبر ۲۰۲۱

ا- با نگرانی شدید به موارد زیر توجه نمود:

الف. اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان تهران از سال ۲۰۰۶ تا کنون بارها با اتهامات واهی مانند ” تبلیغ علیه نظام ” و ” جاسوسی” به زندان افتاده است.

ب. او در سال ۲۰۱۶ با اتهام واهی ” تبلیع علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ” به ۵ سال زندان محکوم شد.

پ. مقامات ایران به قصد جلوگیری از آزادی اسماعیل عبدی، حکم تعلیقی ۱۰ سال حبس علیه وی را که مربوط به پرونده ای در سال ۲۰۱۱ بود، در پایان دوران محکومیت او در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، به اجرا در آورند و به این ترتیب او را تا سال ۲۰۳۱ به تحمل زندان محکوم کرده اند.

ت. دوران طولانی زندان و بدرفتاری با اودر زندان، وضع سلامت او را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

ث. خانواده عبدی ( همسر، دو دختر و یک پسر-مترجم) توسط نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و در معرض خطر جدی قرار دارند.

۲- با در نظر گرفتن و تایید اینکه:

الف- اسماعیل عبدی تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز اتحادیه ای از جمله به دلیل ارتباط با آموزش بین الملل، سازمان دهی تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل مجلس در سال ۲۰۱۵ در اعتراض به دستمزد های پایین و بودجه نامکفی آموزش و پروش و مخالفت با زندانی کردن فعالین معلمان، زندانی شده است.

ب. بازداشت او و دیگر فعالین اتحادیه ای و مدافعان حقوق بشر، مصداق نقض آزادی تشکل یابی، سازماندهی و آزادی بیان است.

۳ – از حکومت ایران می خواهد که:

الف. همه اتهامات را بدون قید و شرط کنار بگذارد و اسماعیل عبدی و دیگر فعالین اتحادیه ای و مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.

ب. به حق معلمان و دیگر کارگران عرصه آموزش برای سازمان یابی، آزادی در ایجاد تشکل و آزادی بیان از جمله حق تجمع مسالمت آمیز و بدون ترس از دخالت نهاد های حکومتی، احترام بگذارد.

پ. گفتگو با تشکل های نمایندگی معلمان و کارکنان عرصه آموزش در ارتباط با مسایل مربوط به سیاست آموزشی و معلمان را نهادینه کند.

ت. به حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده اسماعیل عبدی و دیگر رهبران زندانی احترام بگذارد و امنیت و رفاه آنان را تضمین نماید.

۴- از تشکل های عضو می خواهد که:

الف. به فراخوان آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر رهبران بپیوندند.

ب. به تلاش های آموزش بین الملل برای تضمین امنیت و رفاه اعضای خانواده اسماعیل عبدی بپیوندند.

ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۷ دسامبر ۲۰۲۱
http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org
www.workers-iran.org