پيام تسليت کميته مرکزی کومه له بمناسبت درگذشت فرشيد شريعت

پيام تسليت کميته مرکزی کومه له بمناسبت درگذشت فرشيد شريعت

با تاسف فراوان از طريق اطلاعيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از درگذشت مبارز قديمي و خستگي ناپذير فرشيد شريعت ( فرهاد) ، يکي از کادرهاي برجسته سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، اطلاع يافتيم. خبر مرگ نابهنگام رفيق فرشيد شريعت، که سابقه طولاني مبارزات و دفاع پيگيرانه اش از حقوق توده هاي محروم و آزاديخواه، تامين حقوق برابر براي زنان، رفع ستم ملي از مليتهاي ساکن ايران و همچنين خصوصيات انقلابي و صميمانه اش او را به صورت يکي از چهره هاي محبوب جنبش چپ درآورده بود، ما را در اندوه عميق فرو برد.
ما ضايعه از دست رفتن اين چهره محبوب را به خانواده و بازماندگانش و به کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و اعضاء و هواداران و به دوستان فراوانش تسليت گفته و خود را شريک غم همه ي آنان دانسته و يادش را گرامي ميداريم.

کميته مرکزي کومه له- سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران

سه شنبه ١٩ آبانماه ١٣٨٣ برابر با ٩ نوامبر ٢٠٠٤