گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠

بر آمدن اسفند ماه، نوید پایان زمستان و فرا رسیدن نوروز و بهار است. زمستان به سر میرسد و سرما جای خود را به گرما ی زندگی بخش میدهد و طبیعت نو شده و جامه بهاری به تن می کند. اما در واقعیت امرو با وجود شرایط فلاکت باری که حکومت اسلامی بر کارگران و زحمتکشان میهنمان مستولی کرده، امسال نیز بهار زندگی و آسایش و شادمانی دور از دسترس میلیونها کارگر و زحمتکش ایرانی به نظر می آید. تورم و گرانی کمر شکن که به سرعت و سادگی، اندک افزایش مزد و حقوقها را در همان ماه های اولیه سال آینده خواهد بلعید، مجالی نمی دهد تا طبقه کارگر حداقل کوتاه زمانی  را با دغدغه های کمتری زندگی کند. بحران اقتصادی بین المللی ناشی از جنگ در اروپا و گرانی روزافزون مایحتاج روزمره به همراه حذف ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی بدون شک ابعاد بزرگتری از تورم و گرانی را به رخ مردمان زحمتکش میهنمان خواهد کشید.

اعتراضات عملی همه زحمتکشان ایران در مقابله با این روند از هم اکنون و از ماه پایانی سال شروع و تشدید شده است. اعتراضات وسیع و سراسری معلمان شاغل و بازنشسته، یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته فولاد در شهر هایی نظیر اهواز، اصفهان، و تهران به همراه دیگر بازنشسته های مستمری بگیر و تامین اجتماعی در اعتراض به بدی  وخامت معیشت در شهرهای مختلف، در کنار اعتراضات سراسری معلمان  از شاخص ترین اعتراضات زحمتکشان میهنمان بوده است. همچنین اعتراضات کارگران شهرداری های شهرهای گوناگون کشور و دیگر اعتصابات و تجمّعات متعدد، همچون ماههای پیش، این مسئله  را به وضوح نشان می دهد که این اوضاع فلاکت بار برای میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان میهن  قابل تحمل نخواهد بود و در نتیجه ادامه این گونه اعتراضات، امید تغییرات بزرگ را در دلها زنده میکند.

اینک نگاهی می اندازیم به کیفیت و کمیت  اعتراضات و مبارزات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران شهر و روستاهای سراسر ایران در اسفند ماه ١٤٠٠.

مجموع حرکات اعتراضی اسفند ماه در کل ١٢٥ مورد بوده است که از این میان ١٠٩ مورد مربوط به اعتراضات صرفا کارگری می باشد و ١٦ مورد دیگر نیز به اعتراضات دیگر زحمتکشان شهر و روستا و اقشار مردمی اختصاص دارد.

دلایل این اعتراضات را به ترتیب زیر میتوان طبقه بندی کرد :

معوقات مزدی و عدم پرداخت دیگر موارد نظیر حق بیمه   ٣٧ مورد

دیگر اعتراضات صنفی طبقاتی                               ٧٢ مورد***

***: این اعتراضات شامل اعتراض به نازل بودن سطح مزد و حقوق، درخواست حذف شرکتهای پیما نکاری و خصوصی و عقد قرارداد مستقیم، بلاتکلیفی شغلی و معیشتی، اعتراض به کاهش حقوق، خواست رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل، اعتراض به اخراج و بیکاری، اعتراض به اخراج همکاران و نشان دادن همبستگی طبقاتی تبعیض در پرداخت ها، همسان سازی و تبدیل وضعیت و برخی دیگر خواست های صنفی می باشد.

اشکال این اعتراضات به شرح زیر می باشد:

تجمّعات اعتراضی       ٧٢ مورد

اعتراضات از طریق رسانه ها به شمول نامه اعتراضی ١٧ مورد

اعتصابات   ٢٠ مورد

برخی از شاخص ترین و مهمترین حرکات اعتراضی اسفند ماه را را در زیر می آوریم :

– اعتراضات خیابانی و سراسری معلمان شاغل و باز نشسته و معلمان حق التدریسی کشور که در دهها شهر و به صورت همزمان برگزار گردید. لازم به ذکر است که در پی این اعتراضات حق طلبانه شماری از معلمان دستگیر و روانه بازداشت و زندان شدند.

– تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت عیدی مطابق قانون

– تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگران شهرداریهای گوناگون کشور به خاطر دیر کرد  در پرداخت مزد و تبعیض در پرداخت عیدی

– تجمعات اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات گیلان به خاطر عدم اصلاح قرارداد ها، لوکوموتیو رانان خراسان رضوی در اعتراض عدم رسیدگی به مطالبات مختلف، آتش نشانان تهران در اعتراض به سطح نازل حقوق و بدی معیشت،اعتصاب میهمانداران زن راه ‌‌آهن تهران در اعتراض به تبعیض، اعتصاب کارگران راه آهن اصفهان برای خواست افزایش حقوق و دستمزد، تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون در اعتراض به سطح نازل حقوق، اعتصاب کارگران صنایع کاغذ پارس مجتمع هفت تپه علیه قرارداد های موقت و حذف شرکتهای پیمانکاری، اعتصاب کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در اعتراض به روند استخدام و بلاتکلیفی شغلی،  اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه قند خاور شوش- دزفول در اعتراض به نوع قراردادها، اعتصابات مجدد کارگران پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در اعتراض به معوقات مزدی، اعتصاب چند ساعته کارگران رسمی شرکت ملی نفت در اعتراض به عدم اجرای مصوبات قانونی، اعتصاب کارگران شرکت ایران کاوه سایپا در اعتراض به سطح پایین حقوق و تبعیض در پرداخت ها و بسیاری دیگرتجمعات و اعتصابات در اعتراض به اخراج و دیگر مسایل صنفی و طبقاتی که هر چند عمدتا بصورت غیر متشکل به وقوع می پیوندد اما نشان دهنده حرکت های رو به جلو و تهاجمی تری نسبت به قبل می باشد.

مقایسه آماری نشان از تغییرات جزیی در کمیت  و شمار اعتراضات کارگری در اسفند ماه نسبت به ماه قبل دارد.

همچنین طی این ماه ما شاهد حداقل ١٦ مورد اعتراضات دانشجویان، روستاییان،  رانندگان صاحب کامیون های سنگین، عشایر، ورزشکاران، رانندگان تاکسی و غیره بوده ایم. این اعتراضات در شهر های کوچک و بزرگ کشور به وقوع پیوسته است.

همچون ماه های پیش شمار قابل توجهی از کارگران میهنمان در حوادث ناشی کار و نبود امکانات کافی ایمنی جان عزیز خود را از دست داده و یا دچار مصدومیت های جدی جسمی و روحی گردیده اند. آمارهای در دسترس (در این ماه فقط مرگ ١٩ کارگر گزارش شده است که بسیار کمتر از میانگین ماهانه مرگ های ناشی از حوادث کار می باشد) متاسفانه گویای واقعیت های جاری درون کارگاههای کوچک و بزرگ میهنمان نیست چرا که سالانه هزاران نفر یا جان شریفشان را درکارگاه هایی که فاقد حداقل های لازم برای یک کار ایمن و سالم است از دست می دهند و یا زخمی و زمینگیر می شوند. عمده مرگ ومیرها و آسیب ها جسمی و روحی در کارگاههای بزرگ و کوچک و در نتیجه سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، ریزش آوار در حین گود برداری و تصادفات و سوختگی می باشند. در ضمن همچون ماههای پیش شماری از هموطنان زحمتکش کولبر در مناطقی نظیر کردستان جان خود را از داده اند.

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

تاریخ ٢٦ مارس 2022