خطر استانداردهای دوگانه در قانون پناهندگی : انتقاد شورای اروپا

شورای اروپا خودداری فزاینده و غیرقانونی کشورهای اروپایی از پذیرش پناهجویان را محکوم کرد و از آنها خواست استانداردهای دوگانه را کنار بگذارند و به موازین حقوق بشری پایبند باشند.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در گزارشی هشدار داد که امتناع غیرقانونی از پذیرش پناهجویان، تهدیدی برای ثبات در اروپا است و تاکید کرد: «رد غیرقانونی پناهجویان، به یک مشکل سیستماتیک تبدیل شده است».

خانم دونیا میاتوویچ تاکید کرد: «دولت‌های اروپایی دیگر نمی‌توانند به چنین تخلفاتی دست بزنند و با انکار رفتار نادرست پلیس و نیروهای مرزبانی، چشم خود را به عادی‌سازی اعمال غیرقانونی کشورها ببندند.»

خطر استانداردهای دوگانه در قانون پناهندگی

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا به کشورهای اروپایی توصیه کرد که بر اجرای تعهدهای حقوق بشری خود نسبت به پناهجویان تمرکز کنند.

این گزارش تصریح می‌کند: «استقبال دوستانه از پناهجویان اوکراینی،‌ به طور آشکاری در مقابل نقض گسترده حقوق بشر پناهجویان و مهاجران در تمام نقاط جهان می‌ایستد.»

او تاکید کرد که حقوق همه پناهجویان باید به طور کامل رعایت شود و در قوانین مربوط به پناهندگی، ”نباید استانداردهای دوگانه‌ای وجود داشته باشد”. 

خانم میاتوویچ از مقام‌های مسئول در کشورهای اروپایی خواست که ”دستورالعمل‌های شفاف و الزام‌آوری را در اختیار نیروهای مرزبانی خود قرار دهند” و از عدم پذیرش پناهجویان بدون فرایند قانونی یا اعمال رویه‌‌های فراقانونی، خودداری کنند.

ضرورت موضعگیری آشکار کشورهای اروپایی

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با تاکید بر ضرورت شفافیت بیشتر در رسیدگی به امور پناهجویان از طریق نهادهای مستقل، از کشورها خواست تا در این زمینه، یکدیگر را به پاسخگویی فرا بخوانند.

او افزود که دولت‌های اروپایی باید با صدای بلند و واضح علیه برخوردهای صورت گرفته با پناهجویان، موضع‌گیری کنند.

میاتوویچ در این گزارش تاکید می‌کند که عدم پذیرش غیرقانونی پناهجویان و مهاجران در مرزهای زمینی و دریایی اروپا به طور گسترده و آشکار، مستند شده و بسیاری از این موارد، توسط سازمان‌های غیردولتی به ثبت رسیده‌اند.

نقض حقوق بشر در چندین کشور اتحادیه اروپا

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل کرواسی، ایتالیا، اتریش، مجارستان، لهستان، لیتوانی، لتونی، یونان، قبرس، بلغارستان، فرانسه، اسپانیا و همچنین ترکیه، به عنوان کشور خارج از اتحادیه را به نقض حقوق پناهجویان متهم کرده است.

در گزارش آمده که ”نقض آشکار حقوق” پناهجویان، به ”بخش اصلی  روش‌های کنترل مرزی کشورهای عضو شورای اروپا” تبدیل شده است؛ به طوری که این رویکرد، تا حدودی، یک سیاست رسمی است و حتی در قوانین نیز گنجانده شده‌اند.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا می‌افزاید که اگرچه مقام‌های مسئول در سایر کشورها، برخورد نامناسب با پناهجویان را تکذیب کرده‌اند اما ”شواهد و مدارک معتبر نشان می‌دهند که در این کشورها نیز خودداری از پذیرش پناهجویان به رویه‌ای عادی تبدیل شده است”.

میاتوویچ هشدار داده است که نادیده گرفتن اینگونه اقدام‌ها توسط سایر کشورها، حاکمیت قانون در اروپا را تضعیف می‌کند و حقوق بشر همه شهروندان را به خطر می‌اندازد.

شورای اروپا، در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است. ۴۶ کشور عضو شورای اروپا هستند و این شورا، مسئول حمایت از موازین حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها است.