دادستان سوئد : اشد مجازات برای حمید نوری به اتهام جنایت علیه بشریت

دادستانی سوئد امروز در کیفرخواست خود برای حمید نوری که متهم به دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی در سال ١۳٦٧ در ایران است تقاضای اشد مجازات (حبس ابد) به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل” کرد. نوری برای ادامۀ دادرسی همچنان در بازداشت خواهد بود. رأی نهایی را دادگاه صادر خواهد کرد.

دادستان سوئد در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حکومت ایران در انجام تحقیقات با دادستانی سوئد همکاری نکرده است. دادستان سوئد همچنین دفاعیات حمید نوری را ادامۀ “خط مشی رژیم ایران” در انکار یا توجیه قتل هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ توصیف کرد و افزود که حمید نوری به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی ایران علاقمند و از سال ١٣٦١ برای کار در دادگاه انقلاب و دادستانی داوطلب بوده است.

حمید نوری در هجدهم آبان ماه ١۳٩٨ با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم آمد و به محض خروج از هواپیما دستگیر شد.

محاکمۀ او طی هشتاد و هشت جلسه با حضور شاهدان عینی، قربانیان، بازماندگان قربانیان و… برگزار شد. محکومیت نوری سرآغاز تحقیق دربارۀ نقش دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ معروف مرگ در زمان قتل عام زندانیان سال ٦٧ خواهد بود.