ما قاطعانه گروگان گیری احمد رضا جلالی برای فشار بر دولت سوئد و مبادله او با حمید نوری را محکوم می کنیم

ما قاطعانه گروگان گیری احمد رضا جلالی برای فشار بر دولت سوئد و مبادله او با حمید نوری را محکوم می کنیم

بدنبال جلسات پایانی دادگاه حمید نوری یکی از عاملین کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧، خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانی- سوئدی که از سال ٢٠١٦ به اتهام ” جاسوسی برای اسرائیل” در ایران زندانیست، به تایید دیوان عالی کشور رسیده و تا آخر اردیبهشت اجرا خواهد شد.

رژیم جنایتکار حاکم بر ایران پس از دستگیری حمید نوری در سوئد، از طرق مختلف کوشید از برگزاری دادگاه او که بواقع دادگاه سران حکومت بابت جنایتهایست که در زندانهای ایران مرتکب شده و هزاران زندانی سیاسی را به جوخه های مرگ سپرده اند، جلوگیری کند. همزمان مقامات حکومت طی ماههای گذشته، مذبوحانه تلاش کردند که حمید نوری جنایتکار را با احمد رضا جلالی مبادله کنند.

اکنون، پس از برگزاری یک دادگاه عادلانه که نزدیک  به  ٩ ماه  طول کشید و طی ٩٢ جلسه آن، شاهدان و شاکیان بسیاری نقش و مشارکت حمید نوری در اعدامهای دسته جمعی تابستان خونین ٥٧  را تایید کردند،  داستانی سوئد برای حمید نوری، متهم به “جنایت علیه بشریت” و “قتل عمد”،  در خواست حبس ابد نموده است. در چنین شرایطی، خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی که  نه تنها از ابتدایی ترین حقوق انسانی یک زندانی برخوردار نبوده بلکه تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و در بیدادگاههای رژیم به اعدام محکوم شده است، تداوم سیاست اعمال فشار بر دولت سوئد و ترفند دیگریست برای جلوگیری از اجرای عدالت، سیاستی که حکومت اسلامی پیش از این نیز در قبال کشورهای دیگر بکار برده است.

در چنین روزهایی جنبش دادخواهی و بخصوص زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتار ٦٧ ، بازماندگان و خانواده های اعدام شدگان، با باور بر استقلال قوه قضاییه در سوئد، امیدوارند که دادگاه حمید نوری که پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهیست به ثمر نشیند و این جنایتکار، محکوم و مجازات شود.

در چنین شرایطی ما نگران از خطری که جان احمد رضا جلالی را تهدید میکند، “سیاست گروگان گیری” که طی بیش از چهار دهه به سیاست رسمی حکومت اسلامی تبدیل شده است را قاطعانه محکوم کرده و به سهم خود در کنار سازمانها و نیروهای مترقی و مدافع حقوق بشر برای آزادی او تلاش خواهیم کرد. همزمان، هم صدا با جنبش دادخواهی اعلام می کنیم که مماشات با این حکومت جنایتکار و ضد بشر، نه تنها مغایر با رعایت موازین حقوق بشر است بلکه در عمل، باعث تداوم و تشدید “سیاست گروگان گیری” رژیم به عنوان ابزاری کارآمد برای تحمیل خواستهای نامشروع خود در روابط بین المللی، خواهد شد.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

یکشنبه ١٨ اردیبهشت ١٤٠١ – ٨ مه ٢٠٢٢