سالگرد کشتار٦٧ : اعلامیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی پاریس

سی و چهارمین سالگرد کشتار تابستان ٦٧:

اوجِ ٤٤ سال جنایت و کشتار در “جمهوری اسلامی”

در طول ٤٤ سال حاکمیت ننگین حکومت اسلامی در ایران، دوره ای نمی توان یافت که مردم ایران شاهد ظلم و جنایت ، زندان و شکنجه و کشتار و اعدام در هر گوشه ای از خاک این دیار نباشند. جمهوری اسلامی بی هیچ کیفری به جنایت و سرکوب ادامه می دهد.

هر روز شاهدِ دستگیری و زندان و شکنجه به بهانه ها و توجیه های گوناگون هستیم. در دوران “ریاست جمهوری” ابراهیم رئیسی، متهم به جنایت علیه بشریت، سرکوب و دستگیری و زندان ها افزایش چشمگیری داشته است. حکومت فقط به دستگیری و سرکوب مخالفان سیاسی بسنده نمی کند، در میان دستگیری ها از پیروان مذهب های دیگر نظیر بهائیان تا “اقلیت”های قومی و ملیتی دیده می شوند. در ماه های گذشته، موج سرکوب گسترده پس از دستگیری گسترده کنشگران جنبش کارگری و معلمان، زنان آزاده ی ایران را نشانه گرفت و اجبار در گزینش پوشش را به چماقی برای سرکوب بیشتر زنان به کار بردند.

جنایت و کشتار با نام “جمهوری اسلامی” عجین شده است. این حکومت زور و جهل و فساد، از نخستین روزهای حاکمیت ننگینش، شمشیر را از روبست و در  چهارگوشه ایران کشتار کرد و گاه، حمام خون به راه انداخت. با توجه به سوزاندن بیش از 400 نفر در سینما رکس آبادان، می توان گفت که کشتار حکومت اسلامی پیش از تأسیس آن گریبان مردم را گرفت.

ویژگی کشتار تابستان ١٣٦٧ در قتل عام زندانیانی سیاسی ای است که دوران “محکومیت” بیشتر آنان به سر رسیده بود و یا اصلاً بدون هیچ محاکمه ای در زندان به سر می بردند. به دستور شخص خمینی، چند هزار زندانی سیاسی در اندک زمانی قتل عام شدند. و اکنون پس از سی و چهار سال  از گذشت این جنایت هولناک، یکی از دست اندرکاران “هیئت مرگ” بر مسند ریاست جمهوری این رژیم ضدبشری تکیه زده است.

بازماندگان و به ویژه مادران جان باختگانِ مبارز برای دادخواهی و پیگیری قتل فرزندان شان هرگز از پا ننشسته اند. «مادران خاوران» به نماد دادخواهی از جنایت های رژیم تبدیل  شد. با تلاش آزادی خواهان و مدافعان حقوق انسانی در سراسر جهان، کشتار تابستان  ١٣٦٧، به عنوان مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» شناخته شد . تلاش های دادخواهی گسترش یافت و از نخستین نمونه های آن محاکمه یکی از عاملان جنایت در دادگستری سوئد است. این تلاش ها ادامه دارند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ، پاریس با امکانات خود در این راه تلاش کرده و از نخستین نهادهای ایرانی بود که مسئله دادخواهی را مطرح کرده و از سال ١٩٩٤ هر ساله با برگزاری یادمان بزرگداشت  جان باختگان قتل ها و کشتارهای رژیم اسلامی، برای محاکمه ی «جمهوری اسلامی» به اتهام «جنایت علیه بشریت» از جمله آمران و عاملان آن جنایت ها، مبارزه کرده و همچنان به این تلاش ها ادامه خواهد داد.

در ادامه همین سنتِ مبارزاتی، از ماه ها پیش برای برگزاری هرچه باشکوه تر سی و چهارمین  یادمان کشتار تابستان ٦٧،  تدارک دیده و برای روز ١٧ سپتامبر ٢٠٢٢ محل برگزاری آن نیز فراهم شده بود. درصدد اعلام برگزاری یادمان بودیم که با آگهی «برنامه سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در پاریس» با امضای «دادخواهان خاوران» و تدارک برنامه ای از جانب آنان روبرو شدیم.

به احترام خاطره مبارزان جان باخته ی دهه ٦٠ و به پاس احترام به خانواده های آنان، تصمیم گرفتیم برنامه ١٧ سپتامبر را به بعد موکول کنیم.

 اندکی بعد، در اعلامیه ی با عنوان «از گروه “دادخواهان خاوران” کناره می گیریم»  با امضای پنج تن از موسسان این نهاد  خواندیم که «شرایط موجود گروه را برای فعالیت دائمی مناسب» نداسته و از آن «کناره گیری» می کنند. طبیعی است که ما در امور داخلی گروه های دیگر دخالت نمی کنیم و در مورد این «انشعاب» نیز جانب بی طرفی را اختیار می کنیم.

انجمن ما  مصمم است که در هفته های آینده نشست یادمان  جان باختگان دهه ٦٠ و کشتار٦٧  و نیز قتل های موسوم به «زنجیره ای»  را برگزار کند که با  بزرگداشت خاطره ی همه مبارزان و فعالان اجتماعی-سیاسی چهل و چهارسال گذشته از جمله «دگراندیشانی» که وحشیانه به قتل رسیدند، همراه خواهد بود.

بزودی تاریخ و محل برگزاری این یادمان به اطلاع دوستان ایرانی ساکن فرانسه خواهد رسید.

انجمن ما ، همراه و هم آوا با همه کسانی که برای افشای جنایت های حکومت اسلامی ایران مبارزه می کنند، برای ادامه تلاش های دادخواهی به مبارزه ادامه خواهد داد.

در این راستا همچنان از کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده در مبارزه برای لغو حکم اعدام از هیچ تلاشی بازنخواهیم ایستاد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، پاریس

٩ سپتامبر ٢٠٢٢

adpoi@yahoo.fr