مطالب و اخبار گوناگون

پشتیبانی از جنبش سراسری ایران: حمايت مشترک از راەپیمایی یکشنبە ٣٠ اکتبر در پاريس – فرانسه

راهپيمائی يکشنبه ٣٠ اکتبر در پاريس و حمايت مشترک سه نهاد مدنی و دموکراتيک فعال در فرانسه زمان : یکشنبە ٣٠ اکتبر  ٢٠٢٢ ساعت ١۵ محل تجمع : Place de la République vers Nation Métro : [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

سالگرد کشتار٦٧ : اعلامیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی پاریس

سی و چهارمین سالگرد کشتار تابستان ٦٧: اوجِ ٤٤ سال جنایت و کشتار در “جمهوری اسلامی” در طول ٤٤ سال حاکمیت ننگین حکومت اسلامی در ایران، دوره ای نمی توان یافت که مردم ایران شاهد [ادامه]

اعلانات، گزارش

گردهم آئی در پاريس : برای زارا محمدی و گراميداشت روز جهانی زبان مادری

دو نهاد “شورای دموکراتيک – پاريس (برای حمايت از جنبشهای مردمی در ايران)” و “انجمن دفاع از زندانيان عقيدتی و سياسی در ايران – پاريس” هر کدام با صدور اطلاعيه ای، از گردهم آئی روز [ادامه]