پايان مرحله نهایی دادگاه تجدید نظر حمید نوری

تلاشهای وکلای جدید حمید نوری که یکی از آنها “توماس بودستروم” در گذشته وزیر دادگستری سوئد بود برای رد صلاحیت دادگاه بی نتیجه ماند.

مرحله نهایی دادگاه تجدید نظر* حمید نوری پایان یافت

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در دادگاه بدوی، پس از ۹۳ جلسه،
در تيرماه سال گذشته به حبس ابد محکوم شده بود. دادگاه استیناف(تجدیدنظر) حمید نوری در استکهلم به پایان رسید. رای نهائی این دادگاه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ، اعلام خواهد شد

پايان مرحله نهائی دادگاه تجديدنظر حميد نوری (بهرام رحمانی)

*

  • پيوند مطالب و گزارشاتی از جلسات دادگاه استيناف :

دادگاه استیناف حمید نوری (سری اول) : جلسات يکم تا دوازدهم

  • پيوند مطالب و گزارشاتی از جلسات دادگاه (بدوی) :

مطالب و گزارشاتی از دادگاه نوری “سوئد”