لوموند: رژیم در بن بست ایران این بار نمی‌تواند معترضان را حذف کند، دیده‌بان حقوق بشر : شروع تغییری بزرگ در ایران

“کلمان ترم” : رژیم در بن بست ایران این بار نمی‌تواند معترضان را حذف کند

لوموند روزنامۀ عصر پاریس علاوه بر سرمقالۀ امروز خود مقاله ای نیز به قلم “کلمان ترم” پژوهشگر مسائل ایران، در بارۀ اعتراض های جاری در این کشور منتشر کرده است. در سرمقالۀ خود لوموند نوشته است که علاوه بر شهامت مردم ایران که نیروهای امنیتی این کشور را برغم خشونت شان به چالش کشیده‌اند، اعتراض های جاری در این کشور بار دیگر یک رژیم بدون مردم را به نمایش گذاشته اند که به همین دلیل همۀ تلاش خود را صرف ادامۀ بقای خود کرده است.

لوموند سپس تصریح می کند که این اعتراض ها در عین حال یک ملت بدون نمایندگان حقیقتاً منتخب را نشان می‌دهند.

“کلمان ترم”، پژوهشگر فرانسوی، در مقالۀ خود در روزنامۀ لوموند با عنوان “رهبران ایران در بن‌بست” نوشته است که رژیم اسلامی نخواهد توانست این بار معترضان را که خواستار لغو حجاب اجباری هستند از میان بردارد و حذف کند. “کلمان ترم” معتقد است که ٤٣ سال نبرد آشکار و پنهان علیه حجاب اجباری اکنون جمهوری اسلامی ایران را در بن بست گذاشته است به این معنا که رژیم ایران یا باید از هویت دینی خود دست بکشد یا وارد وضعیت سرکوب دائمی مردم شود. “کلمان ترم” از لغو حجاب اجباری به عنوان یک جنبش اجتماعی مردمی یاد کرده که در پی تغییرات و دگردیسی های عمیق اجتماعی-فرهنگی  در ایران است. پژوهشگر فرانسوی در ادامه افزوده است که رهبران روحانی ایران نمی توانند تا ابد در مقابل مطالبات آزادیخواهانۀ زنان ایران خود را به کری بزنند، زیرا این مطالبات عاقبت نظم اسلامی مرگ‌اندیش در این کشور را سرنگون خواهد کرد.

“کلمان ترم” در جای دیگری از مقاله‌اش به حضور گستردۀ مردان در اعتراض های جاری و در دفاع از حقوق زنان و برابری آنان با مردان اشاره کرده و گفته است که این تحول شکست ایدئولوژیک بزرگی برای رژیم اسلامی ایران است. “کلمان ترم” در جای دیگری از مقاله‌اش می‌افزاید : این بار به وضوح معترضان در ایران به این نتیجه رسیده‌اند که تنها تغییر رژیم قادر است به آپارتاید و تبعیض جنسیتی در  جمهوری اسلامی خاتمه دهد و تظاهرکنندگان از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضدایرانی یاد می‌کنند.

***

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر ایران، با اشاره به رویدادهای جاری این کشور در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که شاید شاهد شروع یک تغییر بزرگ در ایران هستیم. او از تجمع‌های اعتراضی مردم ایران پس از مرگ مهسا امینی به عنوان اعتراض های ملی یاد کرده و افزوده است که هرگز مردم ایران را چنین خشمگین ندیده بود

محمود امیری مقدم سپس افزوده است : به نظر می رسد که دیگر مردم نمی ترسند و مرگ مهسا (ژینا) امینی آخرین قطره‌ای است که کاسۀ صبر آنان را لبریز کرد و به اعتراض‌های امروز منجر شد و این اعتراض‌ها ای بسا شروع یک تغییر بزرگ در ایران باشد.

مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر ایران گفته است که در این بین نگران‌کننده واکنش مقامات جمهوری اسلامی است مگر آن که جامعۀ بین‌المللی صریحاً حمایت خود را از مطالبات مردم ایران که خواستار یک زندگی عادی هستند، اعلام کند.

محمود امیری‌مقدم در پایان گفته است : هیچ دیکتاتوری تا ابد در قدرت نمی‌ماند و این شامل رژیم اسلامی ایران نیز می شود. او از جامعۀ بین المللی خواسته است که با حمایت از مطالبات مردم ایران به گذار مسالمت آمیز این کشور به دموکراسی یاری برساند.

هر دو متن توسط : ناصر اعتمادی ار اف آی