آکسیون اعتراضی ایرانیان شهر ماینس آلمان در دفاع از مبارزات مردم ایران

ژن ژیان ئآزادی

زن زندگی آزادی

امروز دوشنبه 24 اکتبر 2022 تظاهرات همبستگی ایرانیان شهر ماینس از مبارزات مردم ایران برگزار گردید.

فوروم ایرانیان دموکرات شهر ماینس

گزارشگر ناهید جعفرپور

 در این تظاهرات که به همت شورای ایرانیان دمکرات شهر ماینس و پشتیبانی اتحادیه فلزکاران آلمان و اتحادیه شاغلین آلمان و وزارت زنان ایالت راین الفالز، سخنگوی سازمان حقوق بشر آلمان و وزیر امور مهاجرت و زنان ، آستای دانشگاه ماینس، آتاک ، حزب چپ آلمان، جنبش صلح آلمان و نمایندگان احزاب ایالت راین الفالز و نماینده انجمن اوکرایینی و نماینده جمع نیروهای کمک به اکرایین و دیگر ملیت ها برگزار گردیده بود بیش از هزار نفر شرکت داشتند.

 تظاهرات از میدان راه آهن ماینس شروع شد و سپس بعد از سخنرانی نماینده اتحادیه فلزکاران و وزارت زنان ایالت راین الفالز و نمایندگان جنبش صلح آلمان جمعیت به راه افتاد و در مقابل شهرداری شهر ماینس مجددا چند سخنران صحبت نمودند و تظاهرات به سوی مرکز شهر حرکت کرده و روبروی تاتر شهر تجمع پایانی با سخنرانی نهاد ها و احزاب آلمانی و اجرای موسیقی ادامه یافت.

 در طول تظاهرات شعار های همبستگی بین المللی و سرنگونی جمهوری اسلامی به زبان آلمانی و فارسی از سوی تظاهرکنندگان خوانده می شد. پیام سخنرانان عمدتا در باره وضعیت ایران و جنایات رژیم جمهوری اسلامی و خیزش زنان و جوانان در ایران و پشتیبانی از مبارزات کنونی مردم ایران بود. در قطعنامه پایانی تظاهرات خواسته های زیر طرح شده بود که از سوی همه سخنرانان بر آن تاکید گردید :

1/ حمایت عمومی کل اتحادیه اروپا از اعتراضات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی

2/ اتحادیه اروپا باید صدای مردم ایران را که نه به جمهوری اسلامی می گویند، بشنود

3/ پشتیبانی بدون محدودیت از جنبش زنان و اعتراضات مردم ایران

4/ ممنوعیت فشار بزنان بخاطر پوشش

5/ محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران بخاطر سرکوب و دستگیری مخالفان جمهوری اسلامی

6/ آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و بازداشت های خودسرانه هفته های اخیر در ایران و همچنین آزادی بی قید و شرط دانشجویان دستگیر شده

7/ اجازه بدون محدودیت برای برگزاری تجمعات و تظاهرات در ایران

8/ تحریم سریع سازمانهای تروریستی و ضبط سرمایه نهاد هایی مانند سپاه پاسداران ، بسج، نیروی انتظامی، چندین سازمان و مقامات اطلاعاتی اسلامی، قوه قضاییه درگیر در سرکوب مردم ایران

9/ آزادی فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی

10/ تحریم و قطع روابط دیپلماتیک با رژیم ایران

11/ تعطیلی سفارت خانه ها و کنسولگری ها و خروج دیپلمات های اروپایی از تهران

12/ جلوگیری از دسترسی و فعالیت های لابیگران ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه جمهوری فدرال آلمان

13/ ممنوعیت دسترسی و پذیرایی هیئت های رسمی ایران

14/ جامعه جهانی باید فرصتی مناسب برای دسترسی نامحدود مردم ایران به انترنت مجدد فراهم سازد

15/ ممنوعیت اخراج پناهجویان ایرانی به ایران

فيلم تظاهرات