حقوق بشر، دادخواهی، ...

حقوق زن حقوق بشر است: نامه سرگشاده فوروم دمکراتیک ایرانیان به برخی مقامات اروپائی

نامه سرگشاده   فوروم دمکراتیک ایرانیان به  چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه فدرال، لوئیز آمتسبرگ، کمیسر دولت فدرال برای سیاست حقوق بشر، اودو بولمان، رئیس کمیته فرعی حقوق بشر [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینس در باره تهدید به اخراج یک تبعه ایرانی

عدم توقف اخراج اتباع ایرانی مقیم آلمان به دلیل شرایط سیاسی و میزان خطر پذیری غیرقابل قبول است، بخصوص برای افرادی که به دلیل مشارکت در آکسیون های اعتراضی در ایران تحت تعقیب و اکنون [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

نامه اعتراضی سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینز به دولت آلمان

نامه اعتراضی سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینز/آلمان به دولت آلمان درباره وضعیت کنونی ایران برگردان به فارسی : ناهيد جعفرپور مردم مهاباد و سرتاسر ایران را از قتل عام های جمهوری جنایتکار اسلامی نجات دهید! [ادامه]

-

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات/آلمان به وزارت کشور در مورد وضعیت کنونی ایران

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات /آلمان به وزارت کشور  در مورد وضعیت کنونی ایران و درخواست برای اقدامات بیشتر حمایت از اتباع ایرانی در آلمان برگردان از آلمانی به فارسی: ناهید جعفرپور ماینس 17.11.2022 حضور [ادامه]

-

پاسخ خانم آمتسبرگ کمیساریای حقوق بشر دولت آلمان به نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دمکرات آلمان

پاسخ خانم لوئیز آمتسبرگ کمیساریای حقوق بشر دولت فدرال آلمان به نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دمکرات آلمان در باره اعتراضات اخیر ایران و نقض آشکار حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران برگردان از آلمانی [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

آکسیون اعتراضی ایرانیان شهر ماینس آلمان در دفاع از مبارزات مردم ایران

ژن ژیان ئآزادی زن زندگی آزادی امروز دوشنبه 24 اکتبر 2022 تظاهرات همبستگی ایرانیان شهر ماینس از مبارزات مردم ایران برگزار گردید. فوروم ایرانیان دموکرات شهر ماینس گزارشگر ناهید جعفرپور  در این تظاهرات که به [ادامه]

-

نامه سرگشاده به وزیرخارجه و کمیساریای حقوق بشر دولت فدرال آلمان

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات شهر ماینس / آلمان به : – وزیرخارجه دولت فدرال آلمان خانم آنالنا بربوک – کمیساریای حقوق بشر دولت فدرال آلمان خانم لوئیزه آمتسبرگ در باره اوضاع کنونی ایران ماینس [ادامه]