نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینس در باره تهدید به اخراج یک تبعه ایرانی

عدم توقف اخراج اتباع ایرانی مقیم آلمان به دلیل شرایط سیاسی و میزان خطر پذیری غیرقابل قبول است، بخصوص برای افرادی که به دلیل مشارکت در آکسیون های اعتراضی در ایران تحت تعقیب و اکنون به حمایت شما نیاز دارند.

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینس/ آلمان به خانم نانسی فایزر وزیر کشور آلمان فدرال و دادگاه‌ رسیدگی به پرونده پناهندگی و دادگاه‌ تایید اخراج در فرانکفورت در باره تهدید به اخراج یک تبعه ایرانی

برگردان از آلمانی به فارسی ناهید جعفرپور

عدم اخراج به ایران به دلیل توقف اخراج پناهجویان در حال حاضر!

ماینس 16 مارس 2023

حضور محترم سرکار خانم نانسی فایزر وزیر کشور آلمان فدرال

لطفا در این مورد، عجله کنید!

سرکار خانم وزیر، شما مطمئناً از آنچه در حال حاضر در ایران می گذرد آگاه هستید. همچنین در جریان تصمیمات فعلی وزیر کشور در رابطه با اخراج های فعلی به ایران قرار دارید. اخیرا وضعیت در ایران، به ویژه در مورد آزار و اذیت  فعالین سیاسی و مذهبی،  بسیاربدتر شده است.

آقای محمد حسن دادرس متولد 3 خرداد 1366 هم اکنون بنا به دستور دادگاه به ایران دیپورت میشود.  وی از تاریخ 15 مارس 2023 در منطقه ترانزیت فرودگاه فرانکفورت در ساختمان 587 c نگاه داشته میشود..

آقای دادرس در 1 مارس 2023 وارد فرودگاه فرانکفورت شد و در آنجا درخواست پناهندگی داد. هنگامی که از او در باره دلیل پناهندگی اش سؤال شد، اظهار داشت که “به مسیحیت روی آورده و در راه تغییر دین است و در ایران با یک کلیسای خانگی ارتباط داشته است وهمچنین در چندین تظاهرات شرکت نموده و  خانه اش در ایران مورد بازرسی قرار گرفته است.” اگرچه آقای دادرس نتوانسته با قطعیت بگوید که آیا  بازرسی منزلش به دلیل تماس با کلیسای خانگی بوده است یا شرکت در تظاهرات اما زمانیکه از او سئوال شد، پاسخ داد که نیروهای امنیتی به موقع بازرسی حکم بازداشت همراه داشته اند اما او این حکم را ندارد.

درخواست پناهندگی وی با اطلاعیه ای از طرف اداره فدرال در تاریخ 3 مارس 2023 تحت شماره پرونده ذکر شده به عنوان آشکارا بی اساس رد شد و ادعا شد که ” از یک سو، شخص مورد نظر  مدارک ارائه شده اش در رابطه با گرایش به مسیحیت ضعیف است و از سوی دیگر، به طور کلی آنطور که ادعا می شود کسی به دلیل شرکت در تظاهرات های متعدد، دچار مشکل شدنش قابل انتظار و باور نیست . لذا مشخص نیست که متقاضی چگونه در کانون توجه نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته است”.

اقدام قانونی علیه این تصمیم در یک نامه توسط وکیل مجاز Oertel-Rohrbach در تاریخ 6 مارس 2023 انجام شد و یک درخواست فوری ارائه شد.  اما درخواست فوری با تصمیم دادگاه اداری فرانکفورت در 13 مارس 2023 رد شد.

تنها پس از رای دادگاه بود که خانواده فرد متقاضی پناهندگی توانستند رونوشتی از قرار بازداشت را دریافت کنند و برای نماینده تام الاختیار آقای دادرس ارسال کنند و ایشان قصد دارند ترجمه حکم بازداشت را انجام داده و بر آن اصلاحیه ای وارد و ارائه نمایند تا بتوان از اخراج قریب الوقوع آقای دادرس در روزجمعه آینده، 26 اسفند 1392 جلوگیری نمود. با این حال، بیم این می رود که تا آنزمانی که دادگاه تصمیم بگیرد، عمل اخراج وی انجام شده باشد.

سرکار خانم وزیر،

عدم توقف اخراج اتباع ایرانی مقیم آلمان به دلیل شرایط سیاسی و میزان خطر پذیری غیرقابل قبول است، بخصوص برای افرادی که به دلیل مشارکت در آکسیون های اعتراضی در ایران تحت تعقیب و اکنون به حمایت شما نیاز دارند.  آقای دادرس علاوه بر شرکت در اعتراضات ایران،  همچنین بخاطرتغییر دین به مسیحیت، در صورت بازگشت به ایران با دستگیری، شکنجه و زندان فوری مواجه خواهد شد.

لطفا هر کاری که در توان دارید برای جلوگیری از اخراج وی انجام دهید!

به خصوص در این شرایط پرتنش کنونی، این خود پیامی اشتباه از سوی جمهوری فدرال آلمان مبنی بر اخراج یک شهروند بی گناه ایرانی و عدم اعطای پناهندگی به او خواهد بود. این مسئله به تمام اعتقاد ما نسبت‌ به عدم اخراج به ایران آسیب جدی وارد می کند.

با احترام فراوان

از سوی فوروم ایرانیان دمکرات شهر ماینس/آلمان

بهروز اسدی

در صورت سوال یا ابهام دیگری، البته در خدمت شما هستم.

زن زندگی آزادی