اطلاعیه برگزاری پلنوم وسیع کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در خاتمه  و در فضائی رفيقانه و صميمانه، و با اعتماد به نفس در مشارکت و همراهی با خيزش سراسری مردمان ایران، کمیته مرکزی ضمن قدردانی از کادرهای سازمان که به دعوت شرکت در پلنوم  پاسخ مثبت داده بودند، برای همه در جهت فعاليت در راه پيشبرد وظايف سازمانی، آرزوی موفقيت نمود.

اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران در مورد برگزاری پلنوم وسيع آن

متن اطلاعيه :

پلنوم وسيع کميته مرکزی سازمان، در اوائل آبان ماه ١٤٠١ (اواخر ماه اکتبر٢٠٢٢)، برگزار گرديد.

پلنوم با اعلام همراهی کامل با خيزش سراسری مردمان ایران و مطالبات وخواسته های برحق آنان و با گراميداشت همه جانباختگان راه آزادی و سوسياليزم در ایران، قربانيان اخير و به ويژه جانباختگان کشتار خاش،  با يک دقيقه سکوت، شروع به کار نمود.

به منظور تعميق بخشيدن به مباحث در دستور و بهره گيری هر چه بيشتر از خرد جمعی ، شماری از کادرهای سازمان دعوت کميته مرکزی برای شرکت در این پلنوم که به صورت مجازی برگزار شد را پذیرفته و فعالانه در آن مشارکت داشتند. گزارش کار ارگان های مرکزی از سوی مسئولین آنها، قبلا تهیه و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود. شرکت کنندگان در پلنوم با مشارکت فعال، مجموعه گزارشات را در زمينه های مختلف مورد بررسی و بحث قرار دادند.

بهبود فعاليت‌های سازمان در عرصه های مختلف، بهره گيری هر چه بیشتر از امکانات و تقسیم کار بهتر، از جمله برجسته ترين نکاتی بودند که شرکت کنندگان روی آنها انگشت گذاشته و مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در طی این بحث و گفتگو ها، تدابیر لازم جهت بر طرف کردن نارسائی ها و سازماندهی بهتر و ارائه پیشنهادات در پیشبرد فعالیت های سازمانی، به نحو برجسته‌ای مشاهده می‌شد.

در زمره فعاليتهای بيرونی، به فعالیت‌های دمکراتیک و موقعیت کنونی جنبش چپ، پرداخته شد. بعد از بررسی و گفتگوها، به برخی از موفقیت‌ها و نا کامی‌ها در این دو عرصه اشاره گردید.

در عرصه کار دموکراتيک، عملکرد ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” که بيش از سه سال از حیات آن میگذرد، مورد بحث قرار گرفت. تاکيد شد پلاتفرم ١٤ ماده‌ای اين ائتلاف که توسط ده حزب و سازمان سياسی تشکيل شد، رئوس اصلی مطالبات و خواست‌های جامعه را که  امروزه به نحو گسترده‌ای در جنبش سراسری و اعتراضی مطرح می‌شوند را بيان می‌کند و در این شرایط از اهميت خاصی برخوردار شده است. در این راستا، ضمن نقد عدم تحرک لازم و حضور فعال در جنبش مردم، تاکید شد که بایستی بطور جدی در رفع نارسایی‌های موجود تلاش کرد تا ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”  محدوده فعاليت و تاثيرگذاری خود را گسترش داده و به ويژه در شرايط کنونی جنبش سراسری نقش بايسته‌اش را ايفا نموده و بتواند مبنای قابل اتکائی برای گسترش همگرائی و اتحاد وسيع به شمار آيد چرا که تا کنون بدين مهم دست نيافته است.

در مورد تلاش‌های سازمان برای همگرائی چپ، ضمن توجه به تلاشهای تا کنونی، فقدان یک نتیجه روشن و دلائل آن مورد بحث قرار گرفت. بيلان ارائه شده از طرف گروه کار مربوطه نشان می‌دهد که با ابتکار ما، تلاش زيادی در اين زمينه و با چند جریان به عمل آمده است که مورد تقدير است اما اين تلاش‌ها تا کنون به نتيجه مطلوب نرسيده‌اند. به موانع متعدد در این راه توجه شد و با تاکید بر اهمیت حضور یک چپ متشکل در این برهه از زمان، پیرامون پیشنهاداتی برای عبور از این موانع بحث شد.

يیشنويس بيانيه‌ای سياسی تهيه شده بود که مقرر گردید پس از نهائی شدن آن متعاقب اين اطلاعيه منتشر شود. در خاتمه  و در فضائی رفيقانه و صميمانه، و با اعتماد به نفس در مشارکت و همراهی با خيزش سراسری مردمان ایران، کمیته مرکزی ضمن قدردانی از کادرهای سازمان که به دعوت شرکت در پلنوم  پاسخ مثبت داده بودند، برای همه در جهت فعاليت در راه پيشبرد وظايف سازمانی، آرزوی موفقيت نمود.

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٩ آبان ١٤٠١ – ١٠ نوامبر ٢٠٢٢