اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در مورد قتل مهسا (ژینا) امینی

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در مورد :

قتل مهسا (ژینا) امینی

قتل مهسا (ژینا) امینی دختر جوان کرد به دست ماموران گشت ارشاد:

تداوم سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت اسلامی

خبر کوتاه و دردناک بود. روز جمعه ٢٥ شهریور، ژینا( مهسا) امینی دختر جوان کُرد در بیمارستان کسری درگذشت. ژینای ٢٢ ساله، اهل سقز که با خانواده اش به تهران سفر کرده بود، روز چهارشنبه٢٢ شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت و مورد ضرب و جرح ماموران وحشی این ارگان سرکوب رژیم قرار گرفت و پس از سه روز به سر بردن در کُما، جان سپرد.

این اولین باری نیست که دستگیرشدگان در دوره بازداشت، زیر شکنجه و در اثر ضرب و شتم ماموران رژیم جنایتکار اسلامی به قتل می رسند. در سالهای شصت صدها زندانی سیاسی طی دوران بازداشت و بازجویی زیر شکنجه های وحشیانه بازجویان جان باختند.  پس از آن و طی دو دهه اخیر نیز، کم نیستند کسانی که  چند روز پس از بازداشت در اثر ضرب و جرح بازجویان به قتل رسیده اند. و هر بار رژیم آدمکش، مذبوحانه کوشیده است که قتل آنها را با دلایلی مانند، سکته قلبی، خودکشی و … توجیه کند. این بار نیز مسئولین حکومتی با وقاحتی تهوع آور در تلاشند که قتل هولناک ژینای جوان بدست ماموران گشت ارشاد را که بواقع مجریان سیاستها و اوامرحکومتی هستند، انکار کنند. واکنش، انزجار و اعتراض وسیع  مردمان ایران  در اشکال مختلف اما این ترفند رژیم را نقش بر آب کرد.

قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، یک حادثه و یا اتفاق نادر و یا در اثر خطای یک یا چند مامور پلیس نیست. این قتل در تداوم سیاستهای سرکوبگرانه ایست که حکومت اسلامی از فردای به قدرت رسیدن در رابطه با زنان اتخاذ کرده و تا کنون قربانیان بسیاری داشته است. طی بیش از چهار دهه،  زنان در دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و با مقاومت و مبارزه در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و بخصوص در مقابله با حجاب اجباری، چشم اسفندیار” حکومت اسلامی ، بهای سنگینی با جسم و جان خود، پرداخته اند. در شرایطی که رژیم در یکی از بحرانی ترین دوران حیات ننگین و جنایتبار خود بسر می برد، از یکسو با تشدید سرکوب، بازداشت و شکنجه و آزار فعالین سیاسی و مدنی، سندیکالیستها ،هنرمندان و نویسندگان و تمامی کسانی که به اعتراض برخواسته اند و ازسوی دیگر با افزایش و فعالتر کردن گشتهای ارشاد، به خیال خود می کوشد مانع از گسترش مبارزات  آزادیخواهانه و حق طلبانه  مردمان در سرتاسر کشور شود. اما واکنش وسیع مردم و حتی کسانی که تا کنون نسبت به سرکوب زنان سکوت اختیار می کردند، به قتل ژینا، نشان می دهد که فریادهای اعتراض به خشونت علیه زنان و حق طلبی در عرصه های گوناگون را نمی توان خاموش کرد.   

روز شنبه  پیکر جوان ژینا در میان فریادهای مرگ بر دیکتاتور به خاک سرد سپرده شد. هیچ کلامی قادر به توصیف اندوه و غم سنگین و خشم خانواده داغدار او در این لحظات نیست. این غم و اندوه و خشم که امروز نه تنها در جسم وجان این خانواده سوگوار بلکه در وجود تمامی انسانهایی که باورمند به ابتدایی ترین موازین حقوق بشر هستند، لانه کرده است را بایستی به اعتراضی هماهنگ، گسترده و وسیع در درون و بیرون مرزهای کشور ایران، علیه خشونت سازمان یافته و سیستماتیکی که حکومت اسلامی بر زنان اعمال می کند،  تبدیل کرد.

ما ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق با خانواده، بستگان و دوستان ژينای جوان، به سهم خود می کوشیم فعالانه در سازماندهی و هماهنگی این حرکات اعتراضی، شرکت کنیم.

سرنگون باد حکومت اسلامی!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

یکشنبه ٢٧ شهریور ١٤٠١ – ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢