-

ديدگاه: دوراهی «پاسخ کوبنده و پشیمان ساز» یا دم بر نیاوردن و پذیرش خفت و خواری!

ديدگاه تهاجم اخیر به سوریه و به نیروهای سپاه و کنسول‌گری را می توان از جهاتی نقطه عطفی در گسترش دامنه بحران و گشودن سرآغازی تازه در فرایند استراتژی «کوبیدن سرمار» تلقی کرد. گرچه این [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

درحاشیه‌ی توهم نام گذاری سالانه‌ی خامنه‌ای “رهبر خود پنداشته‌ی مسلمین جهان”

روشن و آشکار است،هرحرکت توده‌ای به نفع یک جبهه‌ی توده‌ای عظیم‌تر،بادفاع ازابتدایی‌ترین نیازمندی‌ها ومطالبات شروع شده وبه تدریج که این مبارزه بسط و توسعه یافته، اشکال و شعارهای مبارزه‌ی خود را تغییر می‌دهد. امروز که آن [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

انقلاب بهمن: نه ستایش و نه بیزاری؛ تاکید بر درس‌آموزی

ديدگاه نشستن به داوری خود با نگاه در آیینه‌ی اعمال خویش، یادگیری نگرش انتقادی، خردورزی، اندیشه‌ی خودبنیاد، خودآگاهی و آگاهی به حق شهروندی، فهم درک مدرنیته در برابر واپسگرایی و رد مدرنیزاسیون آمرانه، و ایستادگی‌ها [ادامه]

-

ضرورت مبارزه برای جمهوری در راستای پیروزی انقلاب دمکراتیک

هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری [ادامه]

-

انقلاب زن زندگی آزادی، یک نه بزرگ به تروریسم و جنگ است

آنچه در حقیقت رخ می‌دهد، تقابل سازمان‌ها، جریانات و دسته‌جات فاشیست اسلامی با حمایت حکومت‌های جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی از یکسو و جریانات فاشیست یهودی و اسرائیلی از سوی دیگر است. منبع : کانال تلگرامی [ادامه]