No Picture
کارگری

اخبارو گزارشات کارگری آذرماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اخبارو گزارشات کارگری آذرماه ١٣٨٩ کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ۱ – مبارزه و مقاومت کارگران ۱۶ ماه وعده عمل نشده برای پرداخت حقوق معوق کارگران لوله‌سازی کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان روز یکشنبه [ادامه]