اعلامیە های مشترک

دو ائتلاف سیاسی: صدور حکم اعدام برای توماج صالحی محکوم است

علیرغم تشبثات رژیم و سرکوب‌های شدید، جنبش‌های کارگران،، دانشجویان، معلمان، دادخواهان و جوانان و زنان و ملیت‌ها، برای رسیدن به خواست‌های برحق خود ادامه داشته و روزبروز گسترده تر می‌شود. رژیم با تلاشی مذبوحانه سعی [ادامه]

-

اطلاعيه مشترک : انتخابات دولتی، چالشی با جنبش زن، زندگی، آزادی

در این شرایط حساس تاریخی پیوستگی و هم دلی مردم در مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران شرط اصلی پیروزی مردم است. در این دوران، فریبکاران زیادی قصد خود محوری، رهبری و پادشاهی دارند که جامعه باید بشدت از آنها پرهیز کند. ما معتقدیم فقط جمهور مردم با قدرت خودشان رهبران اصلی انقلاب “زن ، [ادامه]

-

دو ائتلاف سياسی: خشونت ‌و بحران زایی توسط جمهوری اسلامی تنها راه بقای اوست.

در شرایط فعلی مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده اند و در اندیشه آلترناتیوی برای آینده هستند، که خود نقش تعیین کننده ای در سرنوشتشان داشته باشند و آینده را خود رقم زنند. بر [ادامه]

-

اطلاعيه مشترک دو ائتلاف سياسی: تشدید اعدام‌ها در ایران نشان ترس جمهوری اسلامی از فروپاشی است

قاطعانه اعلام میکنیم. ما عمیقا بر این باوریم که حکومت اسلامی ایران همچون حکومتهای استبدادی در تاریخ گذشته بشر رفتنی است و اعدام و سرکوب نمی توانند روند مبارزات مردمان ایران را که با پرداخت [ادامه]