-

روز جهانی تالاب‌ها : وضعیت هورالظعیم بدتر از همیشه

دوم فوریه (۱۳ بهمن) روز جهانی تالاب‌ها است. تالاب‌های ایران همه وضع نامناسبی از نظر خشکی و آلودگی دارند. در میان آنها وضع هورالعظیم بسیاروخیم است. کنوانسیون رامسر و روزجهانی تالاب‌ها بیش از نیم قرن [ادامه]