حقوق بشر، دادخواهی، ...

شش زندانی سیاسی محبوس در ایران در معرض [جنایت عمدی]

سکوت نهادهای بین‌المللی مسئول در حقوق بشر کمپین مدافعان حقوق بشر : تداوم رفتار حاکمیت با زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نیازمند به درمان و مراقبت‌های پزشکی، از مخالفت عامدانه با اعزام این محبوسان به [ادامه]