اعلانات، گزارش

گردهم آئی در پاريس : برای زارا محمدی و گراميداشت روز جهانی زبان مادری

دو نهاد “شورای دموکراتيک – پاريس (برای حمايت از جنبشهای مردمی در ايران)” و “انجمن دفاع از زندانيان عقيدتی و سياسی در ايران – پاريس” هر کدام با صدور اطلاعيه ای، از گردهم آئی روز [ادامه]

-

حمايت و تبليغ زبان مادری : اجرای حکم زندان زهرا(زارا) محمدی و مرخصی درمانی علیرضا فرشی!

زهرا (زارا) محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کُردی، شنبه ۱۸ ديماه با همراهی شمار قابل توجهی از فعالان مدنی کُرد و شهروندان سنندج برای اجرای حکم حبس خود راهی زندان سنندج شد. علیرضا فرشی، [ادامه]