-

حمله به «شاه‌چراغ» کار حکومت اسلامی است یا شاگردش «داعش»؟

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com بازار شایعات درباره حمله مسلحانه به شاه‌چراغ بسیار داغ است از جمله خبری در سایت بالاترین با این عنوان منتشر شده که «شناسایی شد کسی که تو شاه‌چراخ خیلیارو کشت… سعید حنیفه [ادامه]