حقوق بشر، دادخواهی، ...

طرح صیانت فضای مجازی در ایران : هشدار ۵۵ نهاد جهانی حقوق بشر

۵۵ سازمان‌ حقوق بشری و مدنی ایران، منطقه و جهان، در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به اقدام مجلس جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب کلیات طرح محدودکردن و قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی اینترنتی موسوم به طرح [ادامه]