سیاسی، ديدگاه، ...

پایان‌نامه‌ی دانشجوی آزادی‌خواه، لیلا حسین‌زاده اتحادِ مبناییِ ارتجاعِ سلطانی−ولایی را به نمایش گذاشت

“ایرانشهر”، “انقلاب ملی” و “ملی‌گرایی” از اسامی مستعار نظم امور است. طرفداران رژیم کودتایی و وابسته‌ی شاه “ملی‌گرا” شده‌اند و از آن طرف کسانی که اسلامیت را بر سر ایرانیت می‌کوبیدند و می‌کوبند. جبهه‌ی متحد [ادامه]