زبان عربى در اهواز، زبان بيگانه نيست، بيگانه توئى

طنز روزگار را ببينيد، ملايانى كه ده پانزده سال در حوزه ها به عربى مى آموزند و شصت درصد واژگان فارسى شان قرض گرفته از عربى است و بدون آن قادر به فهم فقه و حقوق و ادبيات پارسى نيستند بى شرمانه زبان عربى را بيگانه اعلام مى كنند و عليه آن در استان اهواز اعلام جنگ مى كنند

بيانيه كانون مبارزه با نژادپرستى در ايران

زبان عربى در اهواز، زبان بيگانه نيست، بيگانه توئى

خبرگزارى ايسنا روز سه شنبه نوزدهم ارديبهشت ١٤٠٢ خبرى به اين مضمون داشت: “مدیر کل ارشاد خوزستان گفت: با اجرای طرح بزرگ استانی پاسداشت زبان فارسی استفاده از اسامی بیگانه در سردر مغازه‌ها و پاساژ‌ها در استان خوزستان ممنوع است.”

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام رضا كلاه كج، در این باره توضیح داد: “اصناف و کانون‌های آگهی و تبلیغاتی ظرف یک ماه در خصوص ساماندهی پاسداشت زبان پارسی برای عنوان سردر مکان‌های صنفی مانند مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و پاساژها و تابلوهای تبلیغاتی و حذف عناوین بیگانه در سطح استان اقدام کنند.” طنز روزگار را ببينيد، ملايانى كه ده پانزده سال در حوزه ها به عربى مى آموزند و شصت درصد واژگان فارسى شان قرض گرفته از عربى است و بدون آن قادر به فهم فقه و حقوق و ادبيات پارسى نيستند بى شرمانه زبان عربى را بيگانه اعلام مى كنند و عليه آن در استان اهواز اعلام جنگ مى كنند

يك آخوند آريائى نماينده يك نظام دينى راسيستى، زبان حافظ و سعدى و ناصر خسرو را در مقابل زبان اكثريت مردم استان كه زبان عربى است قرار مى دهد و مى كوشد با اين شمشير به جنگ نامگذارى عربى مغازه ها، فروشگاه ها، پاساژها و ديگر نشانه هاى تبليغاتى برود، آن هم در خطه اى كه تا صد سال پيش يك مملكت عربى بود و زبان رسمى اش عربى و اسناد و مدارك خريد و فروش ملك و مستغلات، و مكاتبات ميان مردم و رهبرانشان، و مدارس اش همگى به زبان رسمى عربى بود و اثرى از زبان فارسى در زندگى مردم اش نبود.

پيشتر – البته – حاكميت تهران، كارزار مشابهى را عليه زبان هاى تركى در آزربايجان و زبان كوردى در كردستان آغاز كرده بود. اما اين مدير كل و كل دولت -ملت تاريخ منقضى ايران، دن كيشوت هائى بيش نيستند كه به نبرد زبان و فرهنگ ملتى رفته اند كه ريشه هاى ژرف و كهنى در اقليم اهواز دارد. استعمارگران حاكم پيشتر نيز فرزندان ملت عرب را از نامگذارى نوزادانشان به نام هاى عربى غير مذهبى ممنوع كرده بودند. نام بيش از دويست شهر و روستا و تالاب و رودخانه و مكان جغرافيائى را از عربى به فارسى تغيير داده اند. و از همه مهمتر، مردم را از آموزش به زبان مادرى خود ممنوع كرده اند.

اين – البته – تنها شيوه مبارزه با زبان و فرهنگ ملت عرب در ايران نيست بلكه طى صد سال عمر منحوس دولت-ملت تك زبانى، براى پيشبرد سياست هاى استعمارى خود، عرب ستيزى، عرب زدائى و زندان و اعدام شهروندان عرب را نيز پيشه خود ساخته اند.

كانون مبارزه با نژادپرستى در ايران با محكوم كردن اين سياست هاى ضد حقوق شهروندى، از كاسبان، مغازه داران ، تاجران، و بازاريان مى خواهد زير بار اين دستورات استعمارى نروند و به نامگذارى به زبان ملى و مادرى خود- يعنى عربى- ادامه دهند و در برابر اين تبعيض آشكار مقاومت كنند . 
١٠/٥/٢٠٢٣