عليه سياست افغان ستيز جمهوري اسلامي مبارزه کنيم

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اقامت شهروندان افغان در ۱۴ استان کشور به طور کامل ممنوع شد. درسه ماه گذشته، مقامات دولتي جمهوري اسلامي سياست تبعيض عليه شهروندان افغان را که سالها به شکل غير رسمي اعمال مي شده است، رسميت داده و آن را اعلام نمودند. براي نخستين بار در اصفهان افغانها از ورود به پارک “صفه” در سيزده فروردين به بهانه تامين امنيت شهروندان کشور، منع شدند. مدتي پس از اين اقدام تبعيض آميز و غير انساني، مقامات دولتي در مازندران حکم بر اخراج افغانهائي دادند که در اين منطقه زندگي مي کنند. بر اساس تصميم مقامات حکومتي، اقامت شهروندان افغان تنها در سه استان تهران، البرز و قم بلامانع اعلام شده‌ است؛ البته در استان تهران افغانها حق ندارند در محدوده خُجير در منطقه ۱۳ شهرداري تهران اقامت کنند. استان‌هايي که به‌ طور کامل براي اقامت شهروندان افغان ممنوع شده است از اينقرارند: آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ايلام، لرستان، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، گيلان، مازندران (از ۱۰ تير ۹۱)، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي استان‌هايي را که بخش‌هايي از آنها براي اقامت شهروندان افغان ممنوع‌ شده است چنين برشمرده است: اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، فارس، قزوين، کرمان، گلستان، مرکزي و يزد.
کارگران و زحمتکشان افغان مقيم کشورمان، تنها از اعمال اين محدويت ها و تبعيض ها رنج نمي برند، آنان از وضعيت نابسامان اقتصادي و رشد سرسام آور قيمت ها نيز آسيت فراوان مي بينند. به ويژه پس از اجراي سياست هدفمند کردن يارانه ها و محروميت آنان از دريافت يارانه نقدي، فشار بر آنان دو چندان شده است.
امروز در حالي که تبديل کردن جهان به دهکده اي امن براي زيست همه مردم در سراسر جهان، به خواستي هر چه نيرومندتر تبديل مي شود و نيروهاي ترقي خواه و آزاده در پي يافتن راه و چاره براي کم کردن دامنه تفاوتها هستند، در کشورمان روند معکوسي طي مي شود. گوئي سالها تبعيض عليه شهروندان کشور هنوز نتوانسته است تمايل زشت و ناپسند حاکمان کشور را براي اعمال تبعيض ارضا نمايد.
حکومت اسلامي با بحران شديد اقتصادي و اجتماعي روبرو است. نتايج مخرب اجراي سياست هدفمند نمودن يارانه ها، به همراه ماجراجوييهاي اتمي، که به تحريم‌هاي گسترده از سوي جامعه بين‌المللي انجاميده است، عملا کشورمان را دستخوش يک بحران بي سابقه نموده و حکومت را با موج نارضايتي تمامي اقشار جامعه و بويژه کارگران و زحمتکشان روبرو کرده است. حکومت با راه انداختن هياهو حول حضور افغانها، تلاش مي‌کند تا اينان را مسبب نابساماني‌ها نشان داده و با برپا کردن گردوخاک حول اين مسئله مسئوليت مستقيم خود در مشکلات عظيم اقتصادي و اجتماعي در ايران را پنهان کند. بر خلاف اين عوام فريبي ها، بسياري از موسسات کشور براي فعاليت خود به نيروهاي افغاني نيازمندند.
جمهوري اسلامي در حالي که ادعاي آزاد کردن مردم ساير کشورهاي مسلمان را دارد، اوليه ترين حقوق انساني را به خشن ترين شکلي نقض نموده و اين سياست تبعيض آميز و مغاير حقوق بشري را نيز رسما و علنا هم اعلام مي کند. اين رفتار حکومت با واکنش گسترده سازمانها و احزاب سياسي ترقي خواه و روشنفکران و سينماگران کشورمان مواجه شده و جا دارد که عليه اين سياست اعتراضات هر چه بيشتر گسترده و نيرومند شود.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سياستهاي تبعيض آميز حکومت اسلامي را محکوم دانسته و همبستگي خود را با همه شهروندان افغاني مقيم ايران اعلام مي دارد. ما از همه نيروهاي مدافع حقوق بشر مي خواهيم که با اعتراضات خود نگذارند جمهوري اسلامي بيش از اين رفتار ناپسند و غير انساني خود را عليه شهروندان افغاني تشديد کند.

13 خرداد 1390 برابر 2 ژوئن 2012