پشتیبانی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا از جنبش زن، زندگی، آزادی

 قطعنامه از سازمان جهانی کار (آی آل او) و همچنین  از اتحادیه کارگری اروپا خواسته است از هر نوع وسیله ای برای اعمال فشار به رژیم ایران در رابطه با مقاوله نامه های جهانی کار استفاده کنند و حکومت ایران را مجبور کنند به حقوق کارگران احترام بگذرد.

پانزدهمین کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ ماه مه در برلین برگزار شد و پشتیبانی خود را از جنبش زن، زندگی آزادی در ایران اعلام کرد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در شرایطی که کارگران اروپا با مشکلات بسیاری روبرو می باشند، برگزار شد. این کنگره به موضوع  الویت دادن به حق کارگران در این شرایط پرداخت، و بر توجه پارلمان اروپا به موضوعات کارگری، ایجاد شرایط مناسب برای جوانان در جنبش کارگری، بازسازی نقش زنان در جنبش کارگری ، حق داشتن تشکل کارگری و قرارداد دستجمعی در محیط کارتاکید کرد ، در کنگره بر تلاش جمعی برای تغییر مناسب در جهت آینده بهتر و کار مناسب تاکید شد. موضوعات گوناگون جهانی از جمله مساله اشغال اکراین، جنبش کارگری ترکیه و حمایت از جنبش کارگری ایران از جمله مصوبات دیگر این کنگره بود.

روز گذشته  دراین کنگره قطعنامه ایران در حمایت از کارگران ایران  توسط  یاسمین فهیمی رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان (د گ ب) ارائه و خوانده شد. 

در این قطعنامه که تحت عنوان جنبش زن، زندگی، آزادی است، به سرکوب بیرحمانه جنبش کارگری اشاره شده است، سرکوب رسانه ای، سرکوب اعتصابات و اعتراضات، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام زندانیان،اعتلا و تداوم شرایط انقلابی چند ماه گذشته در این قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است. این قطعنامه  خواهان آزادی زندانیان کارگری شده است. 

 قطعنامه از سازمان جهانی کار (آی آل او) و همچنین  از اتحادیه کارگری اروپا خواسته است از هر نوع وسیله ای برای اعمال فشار به رژیم ایران در رابطه با مقاوله نامه های جهانی کار استفاده کنند و حکومت ایران را مجبور کنند به حقوق کارگران احترام بگذرد.

 قطعنامه همبستگی خود را با مردم ایران و جنبش کارگری اعلام کرده است.

قطعنامه در کنگره اتحادیه های کارگری اروپا به تصویب رسید. شرکت کنندگان بعد از سخنرانی یاسمین فهمیی برخاستند و او را مورد تشویق قرار دادند.

برگرفته از: اخبار روز