برای توی کوچه رقصیدن- قتل حکومتی جواد روحی در زندان خامنه‌ای همزمان با کمپین جان‌نثاران رضا پهلوی

پنجشنبه، نهم شهریور ١٤٠٢ در حالی که بسیاری خود را برای سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز دور تازه‌ای از جنبش زن، زندگی، آزادی آماده می‌کنند، مجید کاوه، وکیل دادگستری، در شبکة اجتماعی ایکس یا همان توئیتر، از یک قتل حکومتی دیگر خبر می‌دهد. کاوه در حوالیِ  ظهر پنجشنبه در حساب خود می‌نویسد: متأسفانه حَسَبِ اطلاع خانوادة موکل، جواد روحی، وی ساعاتی پیش در زندان نوشهر فوت شده است. 

همین یک خط خبر، که مثل همیشه کوتاه بود وُ جانکاه بود، به‌سرعت کاربران فضای مجازی را به واکنش واداشت. ساعتی نگذشت که خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، مثل همیشه، مشغول ِ خبرسازی در این باره شدند و کوشیدند بارِ این قتل حکومتی را از روی دوش قاتلان بردارند وُ همه‌چیز را عادی جلوه بدهند. …

تلویزیون جنبش

برای توی کوچه رقصیدن- قتل حکومتی جواد روحی در زندان خامنه‌ای همزمان با کمپین جان‌نثاران رضا پهلوی