نمايش قدرت و همبستگی کارگران فولاد در خيابانهای اهواز

اهواز، هشتم بهمن ماه / ٢٨ ژانويه :

تظاهرات انبوهی از کارگران جسور گروه ملی فولاد در خیابان نادری مرکز شهر اهواز در جریان است.

کارگران فولاد در هیبتی تحسین برانگیز همبستگی و قدرت خود را به نمایش می گذارند. گام هایشان استوار، فریادشان رسا و قدرت اتحادشان دشمن ستیز باد.

از :گروه اتحاد بازنشستگان