گیاهان در بریتانیا اکنون یک ماه زودتر شکوفه می دهند

تغییرات اقلیمی :

براساس یک مطالعه تغییر اقلیم باعث شده است که گیاهان در بریتانیا به طور متوسط یک ماه زودتر از گذشته شکوفه دهند.

همانطور که خزان پاییزی به دلیل گرم تر شدن هوا حالا دیرتر از راه می رسد، درختان و درختچه ها زودتر گل می دهند.

هرچند ممکن است برخی از این تغییر استقبال کنند، دانشمندان نسبت به خطرات آن هشدار می دهند.

آنها می گویند که اگر این روند ادامه یابد، عواقب آن گریبان پرندگان، حشرات و کل اکوسیستم را خواهد گرفت.

پروفسور اولف بانتگِن از دانشگاه کمبریج و محقق اصلی این مطالعه گفت که امکان بروز ناهماهنگی اکولوژیکی وجود دارد که دارای پیامدهای چشمگیری بر “عملکرد و بازدهی” طبیعت و زراعت خواهد بود.

او به بی بی سی گفت “سیستم اقلیمی ما به نحوی درحال تغییر است که بر ما و محیط ما تاثیر می گذارد.”

گرمایش زمین باعث شده است که در بسیاری مناطق بهار زودتر از راه برسد و پاییز دیرتر شروع شود. مشکل این است که همه گیاهان و حیوانات با سرعتی یکسان خود را با شرایط تازه تطبیق نمی دهند.

دانشمندان اخطار می دهند که به هم خوردن هماهنگی فصلی گونه ها می تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد.

گرده، شهد، دانه و میوه های گیاهان منابع مهم غذایی برای حشرات، پرندگان و سایر گونه های حیات وحش هستند و اگر گیاهان زود گل دهند خطر سرمازدگی و خسارت دیدن محصول درختان میوه وجود دارد.

در این مطالعه صدها هزار مورد مشاهده از زمان گل دادن درختان و سایر گیاهان توسط شهروند-دانشگران که در پایگاه های داده ها (به نام تقویم طبیعت) ثبت شده و به قرن ۱۸ برمی گردد بررسی شد. این کل بریتانیا را شامل می شد.

محققان دانشگاه کمبریج اولین زمان شکوفه دادن ۴۰۶ گونه گیاهی را با رکوردهای اقلیمی مقایسه کردند و دریافتند که شکوفایی زودرس با افزایش دمای کره همخوانی دارد.

آنها کل داده ها را به دو دسته تقسیم کردند: قبل از ۱۹۸۶ و بعد از ۱۹۸۷ و معلوم شد که میانگین اولین تاریخ شکوفایی از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۹ تقریبا یک ماه زودتر از میانگین آن بین ۱۷۵۳ تا ۱۹۸۶ اتفاق می افتد.