ادامه تهدید و فشارهای امنیتی بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

احضار و بازجویی از کارگران عضو سندیکای شرکت واحد همچنان ادامه دارد. در این رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد بیانیه ای مجدد منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است:

روز دوشنبه یازدهم بهمن، آقایان داود رضوی، رضا شهابی، حسن سعیدی، محمد اصلاغی، مرتضی کمساری و ناصر محرم زاده طبق ابلاغیه صادره از سوی شعبه دوم دادسرای اوین به پلیس امنیت مراجعه کردند.

کارگران حق طلب سندیکای کارگران شرکت واحد در این مراجعه از طرف پلیس امنیت بر عدم فعالیت سندیکایی و عدم برگزاری تجمع و پیگیری مطالبات بحق رانندگان به صورت جمعی مورد بازخواست قرار گرفتند و تاکید داشتند که پیگیری‌ مطالبات و تجمعاتی که از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد صورت می گیرد غیر قانونی است

رانندگان احضار شده به قانونی بودن سندیکا مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی و برگزاری تجمعات مطابق اصل ۲۷ قانون و مقاوله نامه های ۹۷ و ۹۸سازمان جهانی کار تاکید داشتند و اعلام کردند تا زمانی که ما به خواسته ها و مطالباتمان از جمله بازگشت بکار رانندگان اخراجی، اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، تحویل مسکن که بیش از ۱۲ سال است با وجود اینکه رانندگان پروژه های سپیدار دو وسه تعهدات مالی خود را انجام دادند ولی همجنان بلاتکلیف اند، و شارژ بن کارت ها و غیره محقق نشود به مطالبه گری و حق خواهی ادامه خواهیم داد.

بهتر است نهادهای امنیتی به جای تهدید و بازخواست رانندگان وکارگران حق طلب و حق خواه ، مدیرانی که مسببین اصلی این ناعدالتی ها و نارضایتی ها و ناکار آمدی ها و تبعیض ها هستند و از حقوق های نجومی برخوردارند را به میز محاکمه بکشانند.

رانندگان شرکت واحد با وجود شرایط سخت کار، آلودگی هوا، الودگی صوتی، ترافیک سنگین همراه با استرس و خستگی و بدون تعطیلی ۳۰ روز کار می کنند ولی متاسفانه آنچه دریافت می کنند با وجود تورم افسارگسیخته، گرانی مایحتاج زندگی و افزایش بی حد و حساب اجاره بها و حامل های انرژی و بهداشت و درمان به ۱۰ روز اول ماه نمی رسد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن محکوم کردن برخوردهای فرا قانونی نیروهای امنیتی و تهدید بازخواست رانندگان حق طلب شرکت واحد، خواستار رسیدگی به مطالبات و عملی کردن هر چه سریع تر خواسته های رانندگان زحمتکش می باشد و اعلام میدارد در صورت عدم تحقق خواسته های رانندگان این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه خواهند داشت.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه